Porozmawiajmy o tolerancji… – projekt edukacyjny w ramach NPRCz

Pedagog specjalny omawiający budowę mózgu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, który obchodzony jest corocznie 16 listopada, pedagog specjalny p. mgr Ewa Wojtan – przeprowadziła w kl. 5PTc projekt edukacyjny pn. „Nauka tolerancji z wykorzystaniem literatury, zakupionej w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Do realizacji projektu posłużyły jej nowości biblioteczne – książki Temple Grandin i Richarda Panka pt. „Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów” oraz „Kaktus na walentynki, czyli miłość aspergerowca” Petera Schmidta. Co istotne, obydwie pozycje zostały napisane przez osoby ze spektrum autyzmu.

Punktem wyjścia projektu była dyskusja na temat „Co to jest tolerancja? Jakich grup społecznych dotyczy? oraz Jakie są przyczyny i skutki braku tolerancji? Piątoklasiści doszli do konsensusu, że jednym z podstawowych powodów nietolerancji jest… NIEWIEDZA! I właśnie na tej przyczynie skupili swoją uwagę, bowiem ideą projektu było zwiększenie świadomości młodzieży na temat osób ze spektrum autyzmu oraz ukazanie barier, z którymi borykają się w każdym aspekcie życia społecznego.

Podczas pracy w zespołach, uczniowie wypełniali kartę zadań na temat „Co wiesz o autyzmie?”. Jednocześnie pedagog specjalny nadzorowała ich działania, uzupełniając wypowiedzi, odpowiadając na pytania oraz obalając mity i stereotypy na temat autyzmu.

Wychowanków kl. 5PTc niezwykle zainteresowała prezentacja i omówienie różnic w budowie mózgu osób neurotypowych, od tych będących w spektrum autyzmu. Uzmysłowiła im, że mózg takich osób ma odmienną strukturę i funkcjonowanie – inaczej odbiera i przetwarza informacje, co ma wpływ na postrzeganie świata i współdziałanie z innymi ludźmi.

Podejmijmy więc starania, nie tylko przy okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, by lepiej się nawzajem poznać i zrozumieć. Każdy z nas ma duży wpływ na życie osób ze spektrum autyzmu. Zdecydowanie je ułatwimy, gdy w sposób wyrozumiały będziemy podchodzić do ich inności, wspierając w rozwoju i zwiększając poczucie bezpieczeństwa.

Z szacunkiem do drugiego człowieka nierozerwalnie wiąże się tolerancja, więc jeśli nie szanujesz innych ze względu na ich odmienność – nie możesz mówić o tolerancji.

tekst: Ewa Wojtan, Maria Jachym

zdjęcia: Karol Kutyna, Bartosz Węgrzyn – uczniowie kl. 5PTc

Skip to content