Czas wyruszyć dalej…

Najlepsi uczniowie prezentujący świadectwa z wyróżnieniem

26 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Tradycyjnie wręczono dyplomy i nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce, Honorowym Dawcom Krwi, a także tym, którzy osiągnęli wysokie wyniki w rywalizacji sportowej. Nie zabrakło też podziękowań dla młodzieży, która przez ostatnie lata angażowała się w życie szkolne. Absolwenci zostali pożegnani przez młodszych kolegów, którzy przygotowali dla nich krótką część artystyczną.

Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że okres ostatnich pięciu lat był czasem, w którym uczniowie zdobyli wiedzę, ale także rozwinęli wiele swoich talentów. Życzył zebranym powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości oraz dokonania właściwych wyborów na drodze życia.

Przyszedł Twój czas

Przyszedł twój czas,

Daleka droga przyjacielu,

Daleka droga…

Rusza nas wielu ku swoim celom

Na własnych nogach.

Wszystkiego nas nie nauczy

Starszych przestroga

Będziemy błądzić, będziemy kluczyć – daleka droga.

Daleka droga cię onieśmiela 

Jak innych wielu?

Lecz stanąć w miejscu,

To zostać w tyle,

Tak przyjacielu

Joanna Dybaś, Jadwiga Świątek, Agnieszka Pec, Agnieszka Munia

Skip to content