Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Gdzie szukać pomocy

Instytucje, w których można uzyskać wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej oraz w sytuacjach kryzysowych, a także ważne telefony i strony internetowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle, ul. Słowackiego 6 tel. 13 446 45 46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle, ul. Rynek 18 tel. 13 448 58 38, 13 448 34 40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek 18 tel. 13 448 58 38, 13 448 34 40
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, ul. Baczyńskiego 20a tel. 13 440 63 33, 669 056 479
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, ul. Floriańska 8a tel. 13 446 47 14
Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, ul. Szopena 38 tel. 13 446 30 44
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle, ul. Krasińskiego 4 tel. 886 329 348
KARAN w Rzeszowie: Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Targowa 9a Poradnia Uzależnień i Rodzinna, ul. Szopena 17 tel. 17 852 86 48, 17 862 13 14
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Jana Pawła II 35 tel. 13 443 65 45
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Szopena 38 tel. 13 44 37 719
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Baczyńskiego 15 tel. 13 445 01 50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4 tel. 13 448 13 57
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 tel. 13 446 43 28
Komenda Miejska Policji w Jaśle, ul. Kościuszki 26 tel. 13 443 83 99, 13 443 83 10
Komenda Miejska Policji w Jaśle Anonimowy Telefon Zaufania tel. 13 443 83 70
Prokuratura Rejonowa w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3 tel. 13 446 26 83
Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Armii Krajowej 3 tel. 13 448 62 77
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 B tel. 13 492 72 52, 13 492 72 53, 663 327 000
Mityngi Grupy AA Jasło, ul. Śniadeckich 15 tel. 605 933 338 (niedziela g. 11.00, środa g. 18.00)
Telefon zaufania dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dla ofiar przemocy tel. 13 432 56 50
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA tel. 800 120 002
Narkotykowy Telefon Zaufania tel. 13 432 93 04
Telefon dla Ofiar Przemocy tel. 605 28 96 82
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci tel. 800 100 100
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania tel. 800 199 990 (codziennie w godz. 16.00-21.00, z wyjątkiem świąt państwowych)
Nieodpłatna Pomoc Prawna ul. Sokoła 6 (pon.-pt. 9.45-14.00) ul. Mickiewicza 4 (pon.-pt. 13.45-18.00)
www.stopprzemocyjaslo.pl


Skip to content