Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Technik informatyk

e-sport i tworzenie gier komputerowych

Technik informatyk to nowoczesny i ciekawy zawód dla pełnych pomysłowości i dynamicznych osób. Umożliwia zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki. To zawód poszukiwany zarówno na polskim jak i światowym rynku pracy, dający możliwość prowadzenia własnej działalności w dziedzinie informatyki, zatrudnienia w firmach informatycznych lub wszędzie tam gdzie jest infrastruktura IT. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, co daje im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Informacja dodatkowe: Na kierunku technik informatyk realizowane jest rozszerzenie „E-sport i tworzenie gier komputerowych”. Głównym celem tego programu innowacyjnego jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania tworzeniem gier komputerowych (programowaniem, grafiką), konfiguracją sprzętu gamingowego oraz przygotowaniem młodzieży do udziału w zawodach e-sportowych. Rozszerzenie ma na celu nie tylko zwiększenie typowej wiedzy IT, lecz także kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów natury informatycznej w praktyce.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu),
 • instytucjach publicznych jako specjalista ds. IT,
 • sklepach i hurtowniach sprzętu komputerowego,
 • firmach zajmujących się projektowaniem i administracją baz danych,
 • firmach tworzących oprogramowanie,
 • wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym (dla zawodu technik informatyk) z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Zajęcia dla zawodu technik informatyk prowadzone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Wykaz specjalistycznych pracowni informatycznych:

 • Pracownia urządzeń techniki komputerowej – główne przeznaczenie: konfiguracja, dobór i montaż podzespołów komputerowych; diagnostyka problemów sprzętowych oraz programowych; konserwacja urządzeń; wykonywanie zadań serwisowych; przygotowanie do pracy i konfiguracja urządzeń peryferyjnych; wycena i kosztorysowanie systemów komputerowych.
 • Pracownia systemów operacyjnych – główne przeznaczenie: instalacja, administracja i konfiguracja systemów operacyjnych (MS Windows, Linux); utrzymywanie w optymalnej wydajności oraz zabezpieczanie systemów operacyjnych.
 • Pracownia sieciowych systemów operacyjnych – główne przeznaczenie: konfigurowanie i administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (Linux, MS Windows Server), projektowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami oraz konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • Pracownia aplikacji internetowych – główne przeznaczenie: projektowanie stron www w językach HTML/CSS, JavaScript, oraz w języku PHP z obsługą MySQL; tworzenie i administracja bazami danych; programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych; projektowanie grafiki rastrowej i wektorowej oraz animacji, tworzenie i obróbka dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych.
Skip to content