Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Elektryk

Elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

  • elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
  • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadzące własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).
Skip to content