Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Technik mechanik

programowanie i obsługa obrabiarek cnc

Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle maszynowym a także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Informacja dodatkowe: Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, nasza szkoła prowadzi kształcenie technika mechanika na podbudowie kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek skrawających”. Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w zakładach wykorzystujących obrabiarki (w tym numeryczne) lub innych o profilu mechanicznym.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • organizowania procesu produkcji.

W trakcie nauki, uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach prowadzonych w szkole i poza szkołą finansowanych z Funduszy Europejskich jak np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs spawalniczy, kurs projektowania i wytwarzania w systemie CAD/CAM. Dodatkowe kwalifikacje zwiększają szansę zatrudnienia absolwenta.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem części metodą obróbki skrawaniem,
 • warsztatach naprawczych i remontowych maszyn i urządzeń,
 • firmach instalujących i uruchamiających maszyny i urządzenia,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia dla zawodu technik mechanik organizowane są w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

 • pracownia techniczna – wyposażona jest w narzędzia i urządzenia do pomiaru długości, kąta, wytrzymałości, twardości, tłoczności i udarności.
 • pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – wyposażona jest w szkoleniowe obrabiarki CNC, symulatory do nauki programowania obrabiarek CNC.
 • pracownia CAD/CAM – wyposażona jest w komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do projektowania części maszyn, oprogramowaniem do tworzenia programów na obrabiarki CNC oraz oprogramowaniem do nauki obsługi pulpitu obrabiarki CNC.

Ponadto, część zajęć prowadzona jest w Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada wszystkie niezbędne pracownie pomocne w kształceniu w tym zawodzie.

Skip to content