Technik Spawalnictwa

Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa należy do średniego personelu technicznego branży spawalniczej, zajmuje się przygotowaniem i nadzorowaniem produkcji spawalniczej: wykonuje prace technologiczne związane z organizacją i kontrolą produkcji.

Technik spawalnictwa jest technikiem wykształconym w zakresie konstrukcji, technologii i urządzeń spawalnictwa.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

Uczeń szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • Opracować dokumentację technologiczną spajania
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania
 • Projektować technologiczne procesy spawania
 • Organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
 • Zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
 • Prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego
 • Po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

Technicy spawalnictwa mogą być zatrudnieni w:

 • zakładach przemysłowych w działach przygotowania produkcji w zakresie normowania prac spawalniczych, w działach utrzymania ruchu dla przeprowadzenia napraw i regeneracji części maszyn,
 • w biurach projektowych ogólnych i zakładowych na stanowisku konstruktorów,
 • w placówkach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych na stanowiskach technika lub laboranta.
Skip to content