Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych zwany również elektrykiem samochodowym – zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Zajmuje się też on układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonując swoje zadania elektromechanik posługuje się różnymi przyrządami służącymi do pomiarów i diagnostyki. Dzięki nim rozpoznaje awarię i ustala przyczyny, z których ona zaistniała. Oprócz napraw dokonuje także konserwacji, okresowych przeglądów i badań diagnostycznych.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • lokalizacji i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego, lokalizacji i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych;
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych (możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B).

Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe
 • specjalistycznych placówkach handlowych
 • zakładach, w których są produkowane części samochodowe
 • placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne stanowiska laboratoryjne, na których prowadzone są zajęcia dla elektromechaników samochodowych:

 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System zasilania silnika ZI”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System sterowania elektronicznego Diesla EDC
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „Systemy regulacji siły hamowania ABS/ASR”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System bezpieczeństwa biernego SRS”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System klimatyzacji w samochodzie”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „System magistrali CAN BUS w układzie komfortu”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „Magistrale CAN, FLEX, LIN w samochodzie”
 • Zestaw dydaktyczny „Czujniki systemów elektronicznych pojazdów”
 • Stanowisko falownikowe do badania alternatorów 12 V
 • Stanowisko laboratoryjne „Podstawy elektrotechniki i elektroniki w samochodzie”
 • Stanowisko laboratoryjne „Układy zapłonowe pojazdu”
 • Stanowisko laboratoryjne „Oświetlenie pojazdu samochodowego”
 • Stanowisko laboratoryjne „Sensoryka systemów pojazdowych”
 • Stanowisko laboratoryjne „Aktoryka systemów pojazdowych”
 • Tester regulatorów napięcia alternatora.
Skip to content