Projekty edukacyjne na kanwie lektur szkolnych

Nauczycielka oraz uczeń trzymający książkę

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, „Nad Niemnem”  Elizy Orzeszkowej, „Mitologia” Jana Parandowskiego oraz „Katedra” Jacka Dukaja to lektury szkolne, na podstawie których – p. mgr Edyta Rutyna – przeprowadziła projekty edukacyjne w kl. 5 PTb, 3 Tb, 3 Tc i 1 Te. 

Praca nad projektami trwała od października do grudnia 2023 r. i odbywała się w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Ogółem w działaniach wzięło udział 96 uczniów. 

Poszczególne klasy skupiły się na tematyce: tragizmu racji cząstkowych w dramacie romantycznym Krasińskiego, obrazie polskiego gospodarstwa ukazanego w pozytywistycznej powieści Orzeszkowej, duchowości współczesnego człowieka przedstawionej w opowiadaniu s.f. Dukaja oraz najważniejszych postaciach mitologii greckiej według Parandowskiego.

W ramach projektów, w każdej klasie odbyły się konkursy dotyczące znajomości treści i problematyki danego utworu, których zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe zakupione w ramach NPRCz – z przeznaczeniem na realizację działań promujących czytelnictwo. Laureatami zostali:

  • Dominik Czech kl. 5 PTb;
  • Bartosz Znój i Damian Okarmakl. 3 Tb;
  • Michał Adamik i Patryk Kamińskikl. 3 Tc;
  • oraz Mikołaj Okarmakl. 1 Tc.

Laureaci klasowych konkursów mieli możliwość wyboru nagrody spośród dostępnych tytułów. Do ich rąk trafiły następujące pozycje: powieść młodzieżowa Marty Palazzesi pt. „Mgła”, powieść amerykańskiego pisarza Johna Greena pt. „Gwiazd naszych wina”, książka Beaty Sabały – Zielińskiej pt. „TOPR. Żeby inni mogli przeży攄Mechanik samochodowy: obsługa i wyposażenie samochodu” z serii „Zawody” oraz dwie publikacje pt. „Lewandowski” z cyklu „Giganci Sportu”. Gratulujemy!

oprac. M. Jachym – nauczyciel bibliotekarz

Skip to content