Lekcja  historii  regionalnej

Uczniowie pozujący na tle wystawy

14 listopada 2023 r. przedstawiciele klas: 4Ta i 4Td wzięli udział w seminarium pt. ,,Utracone dziedzictwo? Zniszczenia materialne  i niematerialne Jasła w okresie II wojny światowej”. Zostało ono zorganizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach projektu „Historia oczami Podkarpacia. Wolność po podkarpacku!”, mającego  na celu m.in. popularyzację historii, polskiego dziedzictwa kulturowego.

Zgromadzonych przywitał i wprowadził w tematykę spotkania pan starosta Adam Pawluś. Następnie Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, przedstawił historię zniszczenia Jasła  w 1944 r. Prelekcję wzbogaciła prezentacja skanów dokumentów potwierdzających ogrom zniszczenia naszego miasta i skalę grabieży dokonanej przez niemieckiego okupanta.

Uzupełnieniem wykładu była wystawa, na której zaprezentowano fotografie  przedstawiające widok przedwojennych budynków i ich stan po zniszczeniu.

Jadwiga Świątek

Skip to content