Lekcja historii z Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum Regionalnym w Jaśle

Fotografie przedstawiające Zarząd WiN

15 listopada br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji historii przeprowadzonej przez Przemysława Misiołka z Muzeum Regionalnego w Jaśle i Zenona Fajgera z Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Młodzież wysłuchała wykładu na temat okupacji niemieckiej w regionie jasielskim i postaw mieszkańców wobec niej. Podczas spotkania przedstawiono także działalność podziemia niepodległościowego, które po zakończeniu II wojny światowej podjęło walkę z władzą komunistyczną narzuconą Polsce przez Stalina.

Prelekcje zostały wzbogacone prezentacjami ciekawego materiału źródłowego i ilustracyjnego, które poszerzyły wiedzę uczniów o historii naszego regionu.

Agnieszka Pec, Agnieszka Munia, Jadwiga Świątek

Skip to content