Wizyta Biskupa w ZST w Jaśle

Biskup podczas wizytacji na sali gimnastycznej

W dniu 20.03.2024 r miało miejsce niecodzienne wydarzenie – w ramach wizytacji kanonicznej parafii Ojców Franciszkanów, naszą szkołę odwiedził biskup Edward Białogłowski wraz z którym przybyli dziekan Dekanatu Jasło-Wschód ksiądz Zbigniew Irzyk oraz gwardian klasztoru i proboszcz parafii św. Antoniego w Jaśle ojciec Paweł Sroka.

W imieniu całej społeczności szkolnej zacnych gości powitał p. Dyrektor Grzegorz Zięba . Następnie nasi zdolni uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny, uatrakcyjniając go występem pantomimy, grą na gitarach, śpiewem szkolnego chóru oraz wierszami i ciepłymi słowami skierowanymi do ks. Biskupa oraz zgromadzonej społeczności szkolnej. Po wystąpieniu uczniów ks. bp. zwrócił się do zebranych, podkreślając, jak wielką wartością dla młodzieży jest możliwość zdobywania wiedzy i jej pogłębiania. Odniósł się również do występu jako bardzo wymownego w treści.

Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował za możliwość spotkania się z młodzieżą oraz wyraził swoją wdzięczność wszystkim nauczycielom i pracownikom, przede wszystkim za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

Swoje odwiedziny zakończył wspólną modlitwą, udzielając wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Joanna Dybaś, Paweł Wałczyk, Marzena Olbrot

Skip to content