Młodzieżowa Rada Miejska Jasła

Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

Jesteś mieszkańcem Jasła w wieku od 13 do 19 lat? Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie i zrobić coś dla jasielskiej młodzieży? Weź udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Właśnie ruszył nabór, który potrwa do 18 marca 2024 r.

Do 18 marca br., można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Radnym Młodzieżowym może zostać osoba która:

  • jest mieszkańcem Miasta Jasła,        
  • ukończyła 13 lat i nie ukończyła 19 lat,          
  • jest uczniem publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.   

Aby zarejestrować kandydaturę na Radnego Młodzieżowego, należy wypełnić formularz – oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zebrać podpisy co najmniej 10 mieszkańców Jasła, którzy są uczniami szkół, ukończyli 13 lat i nie ukończyli 19 lat. Wypełnione formularze wraz z listami poparcia należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle: osobiście na kancelarię Urzędu (parter, pok. nr 19), listownie na adres: Urząd Miasta w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 12, elektronicznie na adres mailowy: konsultacje@um.jaslo.pl lub za pośrednictwem ePUAP (adres: /umjaslo/skrytka). Zgłoszenia są przyjmowane do 18 marca 2024 roku. Po weryfikacji zgłoszeń odbędzie się głosowanie na zgłoszonych kandydatów. Radnymi Młodzieżowymi zostaną wybrane osoby z największą kolejno liczbą głosów.

Informacje można uzyskać również u opiekunów samorządu szkolnego.

Załączniki:

Skip to content