Slider

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w roku szkolnym 2018/2019

Język polski

Historia

Język angielski

mgr Dybaś Iwona

mgr Myśliwiec Krystyna

mgr Rutyna Edyta

mgr Świątek Jadwiga

mgr Nowak Monika

mgr Świątek Jadwiga

mgr Kijak Anna

mgr Olbrot Marzena

mgr Pec Agnieszka

Język niemiecki

Matematyka

Fizyka

mgr Stasik Barbara

mgr Wiśniewska Iwona

mgr Zegarowska Iwona

mgr Bosak Andrzej

mgr Dybaś Joanna

mgr Kosiński Roman

mgr Oleszkowicz Urszula

mgr Wierzbicka Jolanta

mgr Sepioł Mariusz

mgr Zięba Grzegorz

Geografia

WOS

WOK

mgr Przywara-Szumiec Agnieszka

mgr Nowak Monika

mgr Świątek Jadwiga

mgr Rutyna Edyta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia

Wych. do życia w rodzinie

mgr Łukasik Marek

mgr Kras Andrzej

O. mgr Marusia Jerzy

mgr inż. Kosińska-Babiarz Anna

Wychowanie Fizyczne

Biologia, Chemia

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Czerkowicz Piotr

mgr Książkiewicz Łukasz

mgr Lenar Grzegorz

mgr Łukasik Marek

mgr Merkwa Tomasz

mgr Zbylut Krzysztof

mgr inż. Kosińska-Babiarz Anna

mgr Oleszkowicz Urszula

Przedmioty zawodowe

informatyczne

Przedmioty zawodowe

elektryczne

Przedmioty zawodowe

mechaniczne

mgr inż. Alibożek Krzysztof

mgr Bartuś Damian

mgr inż. Barzyk Andrzej

mgr Bosak Andrzej

mgr Rączka Robert

mgr Rogowski Krzysztof

mgr Woźniak Grzegorz

mgr Zięba Grzegorz

mgr inż. Jajko Paweł

mgr inż. Lubaś Grzegorz

mgr inż. Puchała Piotr

mgr inż. Babiarz Maciej

mgr inż. Płaziak Jerzy

mgr inż. Płaziak Krzysztof

mgr Sojka Tomasz