Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuwał projekt objęty dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku technik mechanik oraz poprawę kompetencji nauczycieli, która prowadziła do zwiększenia szans zatrudnienia 90 uczniów ZST w Jaśle. Projekt przyczynił się do osiągnięcia celów: zawodowe kształcenie formalne powiązane zostanie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy – zmodyfikowany został program nauczania, uczniowie i nauczyciele zostali objęci stażami, nauczyciele zostali przeszkoleni zgodnie z potrzebami, uzyskane przez nich kwalifikacje są wykorzystane do realizacji zajęć w szkole. Zostały doposażone pracownie umożliwiające nauczycielom i uczniom pracę i naukę w odpowiednich warunkach. Wszystko to zapewniło kompleksowe wsparcia udzielane w projekcie. Projekt przyczynił się do rozwoju współpracy Zespołu Szkół Technicznych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców obejmował zmodyfikowany kierunek technik mechanik w ZST w Jaśle swoim patronatem.

Lider Projektu: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Partnerzy Projektu: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle , „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 590,00 zł, dofinansowanie: 891 590,00 zł

baner projektu - innowacyjne kształcenie zawodowe w ZST w Jaśle
baner projektu Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
baner projektu Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
logo projektu

DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH POWIATU JASIELSKIEGO DO ŚRODOWISKA PRACY ZAWODOWEJ

Celem projektu było wzbogacenie wyposażenia pracowni szkolnych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, na łączną kwotę 1 588 022 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2017 r. Projekt realizował Powiat Jasielski.

Pracownia pojazdów samochodowych

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie, które łącznie zostało dofinansowane w kwocie 130 473,39zł stanowią: dwa silniki: benzynowy i wysokoprężny, dwie skrzynie biegów: ręczna i automatyczna, dwa układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym i elektrohydraulicznym oraz dwuobwodowy układ hamulcowy. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną, dwa projektory multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, elektryczny ekran projekcyjny, ceramiczną tablicę oraz komputer stacjonarny wraz z monitorem.
Widok ogólny pracowni pojazdów samochodowych
Widok ogólny pracowni pojazdów samochodowych
Widok ogólny pracowni pojazdów samochodowych
Widok ogólny pracowni pojazdów samochodowych
Silnik z zapłonem samoczynnym i układem wtryskowym common rail
Silnik z zapłonem samoczynnym i układem wtryskowym common rail
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Silnik z zapłonem iskrowym w układzie V
Silnik z zapłonem iskrowym w układzie V
Układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym i elektrohydraulicznym
Układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym i elektrohydraulicznym
Dwuobwodowy układ hamulcowy
Dwuobwodowy układ hamulcowy

Pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodach: technik elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Dwuetapowa modernizacja
 • Pierwszy etap to wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej na nową miedzianą oraz nowoczesne, zgodne z najnowszymi wymaganiami sterowanie i zabezpieczenie tej instalacji. Koszt robót to 30 135 zł.
Szafa rozdzielczo-zasilająca
Szafa rozdzielczo-zasilająca
 • Drugi etap to wyposażenie tej pracowni w nowoczesny sprzęt pomiarowy i laboratoryjny
 • Koszt tego wyposażenia to 159 846 zł
 • Zakupiono m.in. różnego rodzaju mierniki, zasilacze, oscyloskopy, trenażery i symulatory, stoły laboratoryjne elektrotechniczne, oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne
Widok ogólny pracowni elektrotechniki i maszyn elektrycznych
Widok ogólny pracowni elektrotechniki i maszyn elektrycznych
Stoły laboratoryjne z generatorami, zasilaczami i oscyloskopami
Stoły laboratoryjne z generatorami, zasilaczami i oscyloskopami
Stół laboratoryjny
Zestawy do badania elementów półprzewodnikowych
Zestawy do badania elementów półprzewodnikowych
Zestawy do badania maszyn elektrycznych
Zestawy do badania maszyn elektrycznych

Pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Dwuetapowa modernizacja
 • Pierwszy etap to wymiana instalacji elektrycznej za kwotę 30 135 zł.

Pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych

 • Drugi etap to wyposażenie tej pracowni w sprzęt dydaktyczny bazujący na elementach wykorzystywanych w nowoczesnych pojazdach samochodowych
 • Koszt tego wyposażenia to 661 098 zł
 • Zakupiono m.in. stanowiska demonstracyjne systemów pojazdu samochodowego, stanowiska laboratoryjne, stoły laboratoryjne elektrotechniczne, projektor multimedialny, mierniki cyfrowe, zasilacze stabilizowane i inne urządzenia

Pracownia elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej

Sala do nauki przedmiotów elektronicznych
Sala do nauki przedmiotów elektronicznych
Stoły laboratoryjne
Stoły laboratoryjne
Zestaw do badania obwodów elektrycznych pojazdów – aktoryka systemów pojazdów
Zestaw do badania obwodów elektrycznych pojazdów – aktoryka systemów pojazdów
Zestaw do badania elektroniki i elektrotechniki
Zestaw do badania elektroniki i elektrotechniki
Zestaw do zasilania silnika o zapłonie iskrowym (typu motronik m.1.5.2)
Zestaw do zasilania silnika o zapłonie iskrowym (typu motronik m.1.5.2)
Zestaw czujników pojazdowych systemów elektronicznych
Zestaw czujników pojazdowych systemów elektronicznych
Stanowisko do testowania alternatorów
Stanowisko do testowania alternatorów
Zestaw panelowy oświetlenie pojazdu samochodowego
Zestaw panelowy oświetlenie pojazdu samochodowego
Sensoryka systemów pojazdowych
Sensoryka systemów pojazdowych
System zabezpieczeń biernego SRS
System zabezpieczeń biernego SRS
System sterowania silnikiem ZS typu common rail
System sterowania silnikiem ZS typu common rail
System sterownia EDC silnikiem ZSS
System sterownia EDC silnikiem ZSS
Zestaw panelowy układy zapłonowe pojazdów
Zestaw panelowy układy zapłonowe pojazdów
System regulacji siły hamowania ABS ASR
System regulacji siły hamowania ABS ASR

Pracownia komputerowego wspomagania projektowania CAD

 • Ma służyć do kształcenia uczniów w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 92 175 zł
 • Wyposażenie pracowni w 17 zestawów komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne kolor A4

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 • Służy do kształcenia uczniów w zawodzie technik mechanik – obróbka skrawaniem
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 141 335 zł
 • Służy do kształcenia uczniów w zawodzie technik mechanik – obróbka skrawaniem
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 141 335 zł

Zakupiono m.in. frezarkę dydaktyczną CNC ze sterowaniem SINUMERIK, z narzędziami i wyposażeniem, oprogramowanie CAM, pakiety edukacyjne do nauki CAD/CAM, pakiety edukacyjne oparte o oprogramowanie symulujące pulpit sterownika obrabiarki CNC, zestawy komputerowe (8 stanowisk), laptop.

Frezarka dydaktyczna CNC z osprzętem
Frezarka dydaktyczna CNC z osprzętem
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Symulatory
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Symulatory

Pracownia elektryczna – wyposażenie w elementy inteligentnego domu KNX

 • Dzięki wyposażeniu tej pracowni uczniowie w zawodzie technik elektryk staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy posiadając umiejętności budowania i obsługi inteligentnych systemów sterowania urządzeniami domowymi.
 • Koszt dofinansowania pracowni to kwota: 317 615 zł

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.:

 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi magistrali danych opartej na systemie KNX
 • Zestaw ćwiczeniowy służący do kontroli zużycia energii w inteligentnym domu
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi elementów oświetleniowych i rolet okiennych z wykorzystaniem bezprzewodowego przesyłu danych
 • Zestaw ćwiczeniowy do badania instalacji fotowoltaicznych
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki programowania i obsługi elementów oświetleniowych i wykonawczych oparty na przekaźniku programowalnym PLC
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki montażu instalacji elektrycznych z wykorzystaniem niezależnych elementów programowanych za pomocą magistrali KNX
 • Zestaw ćwiczeniowy do nauki montażu instalacji elektrycznych z wykorzystaniem czujnika ruchu programowany za pomocą magistrali KNX
 • Zestaw ćwiczeniowy: symulacja i sterowanie ogrzewaniem
 • Instalacja przeciwwłamaniowa
 • Instalacja domofonowa i video-domofonowa
 • Makieta domu z elementami wykonawczymi
 • Instalacja monitoringu
 • Moduł komunikacji przez Ethernet
 • Smartfon kontrola
 • Podzespoły pomocnicze, sterujące i wykonawcze
 • Laptop + oprogramowanie – 3 szt.
 • Telewizor
 • Miernik parametrów instalacji elektrycznej
 • Inne

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO

Cel projektu: wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez ściślejsze powiązanie ich oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy oraz uzupełnienie i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach edukacyjnych objętych projektem do 30.09.2019 r.

Planowane efekty projektu: wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej, doposażenie bazy dydaktycznej oraz adekwatność przygotowania zawodowego absolwentów szkół do wymagań rynku pracy.

Budżet projektu dla ZST to 1 212 667,40 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.09.2019 r. Projekt realizował Powiat Jasielski.

Zakup wyposażenia pracowni

Kursy dla uczniów

Staże dla uczniów

Szkolenia dla nauczycieli

Zakup wyposażenia pracowni za kwotę około 450 000 zł

Pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D
Pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D
Pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D
Pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D
Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
Pracownia komunikacji w języku obcym
Pracownia komunikacji w języku obcym
Pracownia komunikacji w języku obcym
Pracownia komunikacji w języku obcym
Pracownia maszyn elektrycznych
Pracownia maszyn elektrycznych

Kursy dla uczniów: Kurs SEP z egzaminem

Kurs SEP z egzaminem – zdany egzamin SEP kończył się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1kV

2017r. 2018r. 2019r.
12 uczniów 12 uczniów 12 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej z egzaminem

Po zakończeniu kursu uczniowie zdawali egzamin teoretyczny oraz praktyczny przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymali zezwolenie na obsługę wózka jezdniowego w kategorii IIWJO

2017r. 2018r. 2019r.
15 uczniów 15 uczniów 15 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs spawania TIG (aluminium)

Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymali: książeczkę spawacza i certyfikat Instytutu Spawalnictwa.

2017r. 2018r. 2019r.
15 uczniów 15 uczniów 15 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs grafiki komputerowej 2D i 3D

2017r. 2018r.
17 uczniów 17 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs języka angielskiego technicznego

2017r. 2018r.
12 uczniów technikum pojazdów samochodowych 12 uczniów technikum informatycznego

Kursy dla uczniów: Kurs projektowania CAD/CAM

2018r. 2019r.
8 uczniów 8 uczniów

Kursy dla uczniów: Kurs operatora koparko-ładowarki z egzaminem państwowym

Po zakończeniu kursu uczniowie zdawali egzamin państwowy (część teoretyczną i praktyczną) przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik otrzymał: świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarek wszystkich typów.

2018r. 2019r.
12 uczniów 24 uczniów

Staże dla uczniów (uczniowie otrzymują stypendium)

2017r. 2018r. 2019r.
77 uczniów 77 uczniów 77 uczniów

Szkolenia dla nauczycieli

Rok Nazwa Liczba osób
2017 Studia podyplomowe „Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczenia” 2
Szkolenie CNC 2
2018 Hybrydowe układy napędowe 1
Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych 2
Diagnostyka silników spalinowych 1
Programowanie .NET. 4.0 5
Projektowanie gier komputerowych 3D 5
System KNX inteligentny dom 3
Język angielski z zakresu słownictwa technicznego 6
2019 Księgowość komputerowa małych i średnich firm z elementami kadr i płac 1

PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZST W JAŚLE

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w okresie styczeń 2011r. – lipiec 2013r. zrealizował projekt pt. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle poprzez wzbogacenie poziomu kompetencji zawodowych 242 uczniów ZST, a przez to zwiększenie ich szans na przyszłe zatrudnienie, w ramach wdrożenia Programu Rozwoju Szkoły.

W celu zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły zaoferowaliśmy między innymi:

 • Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod przekazywania informacji, jak np.: wykorzystanie platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę na odległość (e-learning);
 • Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i technologii, jak np.: wykorzystywanie oprogramowania komputerowego w procesie projektowania i wytwarzania;
 • Możliwość zdobywania umiejętności i kwalifikacji zgodnych z wymaganiami lokalnych pracodawców i potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

Zrealizowaliśmy dla naszych uczniów 19 BEZPŁATNYCH kursów zawodowych, które odbyły się w okresie 01.01.2011 – 31.07.2013r.:

 • 3 edycje kursów „SEP”,
 • 6 edycji kursów „AutoCAD”,
 • 3 edycje kursów „TIG”,
 • 2 edycje kursów „CNC”,
 • 3 edycje kursów „ECDL”,
 • 2 edycje kursu „Wózków jezdniowych”.

Kurs SEP przygotowywał do egzaminu nadającego Świadectwo Kwalifikacyjne, które jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do wykonywania prac eksploatacyjnych przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1kV. Dzięki tym uprawnieniom możliwa jest praca w zawodzie elektryka. Kurs kończył egzamin, przeprowadzony przez instytucję uprawnioną do nadawania Świadectwa Kwalifikacji.

Kurs AutoCAD umożliwiał poznanie najpopularniejszego w Polsce programu służącego do komputerowego wspomagania projektowania. Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej w programach CAD jest niezbędna w pracy na stanowisku technika, konstruktora technologa, średniego personelu technicznego we współczesnym zakładzie pracy. Kurs kończył się egzaminem zewnętrznym, po zdaniu którego uczestnik otrzymał certyfikat firmy Autodesk.

Kurs spawania metodą TIG umożliwiał uzyskanie uprawnień spawacza, które są niezbędne podczas wykonywania typowych prac remontowych przy pojazdach samochodowych. Warunkiem uczestnictwa w kursie było ukończenie 18 lat. Kurs kończył egzamin, wydanie książeczki spawacza oraz świadectwo egzaminu spawacza.

Kurs praktycznej obsługi obrabiarek CNC umożliwiał zdobycie kwalifikacji operatora maszyn obróbkowych CNC. Kurs zakładał naukę w konfiguracji trener-uczeń-maszyna. Celem kursu było nabycie praktycznych umiejętności związanych z ustawieniem, uruchomieniem i nadzorowaniem pracy maszyny oraz podstawowymi pracami obsługowo-konserwacyjnymi. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom absolwenci szkoły będą stanowili wykwalifikowaną kadrę operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs kończył egzamin.

Kurs ECDL umożliwiał nabycie umiejętności posługiwania się komputerem i oprogramowaniem biurowym, „komputerowym prawem jazdy” obywateli społeczeństwa opartego na wiedzy. Kurs kończył egzamin i nadanie certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL.

Kurs wózków jezdniowych umożliwiał zapoznanie z budową i zasadą działania wózków jezdniowych. Kurs przygotowywał do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózków. Kurs kończył się egzaminem uprawniającym do obsługi wózków jezdniowych.

Zajęcia odbywały po lekcjach szkolnych lub w dniach wolnych, po 5 godz. lekcyjnych 2-3 razy w tygodniu. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty. Dodatkowo każdy uczestnik, który ukończył kurs miał zagwarantowany udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, bezpłatne materiały do kursów oraz obiad i poczęstunek w każdym dniu zajęć.

Kurs praktycznej obsługi obrabiarek CNC
Kurs praktycznej obsługi obrabiarek CNC
Kurs wózków jezdniowych
Kurs wózków jezdniowych
Kurs AutoCAD
Kurs AutoCAD
Kurs ECDL
Kurs ECDL
Kurs spawania metodą TIG
Kurs spawania metodą TIG
Kurs spawania metodą TIG
Kurs spawania metodą TIG

PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY”

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle od września 2012 r. do czerwca 2013 uczestniczył w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe.

Zespół Szkół Technicznych znalazł się w gronie 30 szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego zakwalifikowanych do wdrożenia projektu w roku szkolnym 2012/2013.

Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach innowacji do nauki przedmiotów podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w praktyce zostały wdrożone interaktywne narzędzia edukacyjne: gra symulacyjna Wirtualny Doradca, oparta na podejmowaniu decyzji w Wirtualnym Przedsiębiorstwie Doradczym, kursy e-learningowe dla uczniów oraz gra symulacyjna Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, rozwijająca umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i umożliwiająca zdobycie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Celem projektu było również zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Ponadto udział w projekcie umożliwiał uczniom bezpłatny dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości w ramach kursu „Zakładanie własnej firmy” Instytutu Przedsiębiorczości Cisco i zdobycie certyfikatu ukończenia kursu. Dawał też możliwość wymiany doświadczeń i poglądów za pomocą zamkniętego forum dla uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogli zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, rywalizując przy tym ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekały na najlepsze zespoły.

W Zespole Szkół Technicznych zajęcia projektu „Przedsiębiorcze szkoły” w klasie 3 Td na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, z wykorzystaniem gry Wirtualny Doradca, realizowała p. Urszula Oleszkowicz. W klasie 4 Td zajęcia w ramach kółka Ekonomia w praktyce, w oparciu o grę Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne były prowadzone przez p. Marzenę Olbrot.

Również w ramach projektu „Przedsiębiorcze szkoły” 12.11.2012 r. z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowany był konkurs wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miał on formę gry terenowej – w różnorodnych zadaniach, w których wykonaniu istotna była szybkość rywalizowały zespoły trzyosobowe ze szkół ponadgimnazjalnych Podkarpacia. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle reprezentowali Dawid Bętkowski, Rafał Garbacik i Jakub Koss z klasy 4 Td. W zmaganiach konkursowych zespół z naszej szkoły odniósł znaczący sukces zajmując drugie miejsce, przy minimalnej różnicy czasowej względem zwycięzców. Oprócz dyplomów nasi laureaci zdobyli cenne nagrody rzeczowe: MP4, audiobooki i książki poświęcone inwestowaniu.

W dniu 14 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Przedsiębiorcze szkoły” z udziałem kierownika projektu, pani Elżbiety Szczepaniak z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowiedyrektora szkoły Grzegorza Ziębynauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie oraz nauczycieli i uczniów szkoły. Na zakończenie pani Elżbieta Szczepaniak wręczyła nagrody zespołom, które zwyciężyły w grach symulacyjnych.

W grze Wirtualny Doradca I miejsce zajęła drużyna w składzie: Daniel PapciakJacek NowickiDaniel Maksym, natomiast w grze Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne najlepsi okazali się: Dawid BętkowskiPaweł Biernacki i Andrzej Wójcik.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody w postaci tabletów.

Na zdjęciu zwycięzcy w grze Wirtualny Doradca
Na zdjęciu zwycięzcy w grze Wirtualny Doradca
Na zdjęciu opiekunowie zwycięzców gry Wirtualny Doradca
Na zdjęciu opiekunowie zwycięzców gry Wirtualny Doradca

PROJEKT „MŁODZIEŻOWE UNIWERSYTETY MATEMATYCZNE”

W latach 2010-2013 Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września brał udział w projekcie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”. Był to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

W naszej szkole w projekcie uczestniczyło 61 uczniów technikum. Uczniowie zakwalifikowani do projektu, od pierwszej klasy przez trzy lata szkolne brali udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki (w wymiarze 48 godzin rocznie) oraz w warsztatach matematycznych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego. Każdy uczestnik otrzymał kalkulator, pamięć pendrive oraz zbiory zadań. Pod koniec każdego roku szkolnego uczniowie brali udział w konkursie matematycznym „Zostań Pitagorasem”. Najlepsi otrzymywali cenne nagrody, a laureaci wyjeżdżali na letnie obozy matematyczne.

logo Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Skip to content