„Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz jeszcze zacniejszą nauczać” – Mark Twain

Tablica z napisem Święto Wiedzy, Święto Nauki

W dniu 13 października 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który potocznie zwany jest Dniem Nauczyciela.

Jest to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji.

Z tej okazji cała społeczność szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi- emerytowanymi nauczycielami wzięła udział w uroczystej akademii.

W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków oraz wręczył wyróżnionym Nagrody Dyrektora Szkoły.

Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle. Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia w postaci montażu słowno- muzycznego w wykonaniu klasy 1Td oraz chóru szkolnego pod kierunkiem Pani mgr Joanny Dybaś.

Marzena Olbrot, Joanna Dybaś, Iwona Wiśniewska

Skip to content