Uczniowie ZST w programie ERASMUS+

Uczniowie ZST uczestniczący w projekcie Erasmus+

Międzynarodowe certyfikaty Youthpass otrzymali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Mistrzowie poważnej gry.

Poważna gra dla społeczności lokalnej”. Youthpass to certyfikat, który przedstawia i poświadcza umiejętności oraz rezultaty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu ERASMUS+, przez Fundację „Inicjatywa” w Łężynach. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, przez 8 dni, gościł uczniów i studentów z Polski, Litwy i Ukrainy.

Edyta Rutyna

Skip to content