Wykaz podręczników do klasy 1 technikum na rok szkolny 2021/2022 na podbudowie szkoły podstawowej

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca,
data i nr
dopuszczenia

Język polski

1

Dariusz Chemperek,
Adam Kalbarczyk,
Dariusz Trześniowski

Język polski.
Oblicza epok.

WSiP
Cz.1.1 952/1/2019
Cz.1.2 952/2/2019

Język niemiecki

1

Beata Jaroszewicz,
Jan Szurmant,
Anna Wojdat-Niklewska

„Perfekt 1”.
Podręcznik.
Język niemiecki
dla liceów
i techników

Pearson
942/1/2019

Język niemiecki

1

Piotr Dudek,
Danuta Kin,
Monika
Ostrowska-Polak

„Perfekt 1”.
Zeszyt ćwiczeń.
Język niemiecki
dla liceów
i techników

Pearson

Historia

1

Marcin Pawlak,
Adam Szweda

Poznać przeszłość.
Podręcznik do historii
dla liceum
ogólnokształcącego
i technikum.
Zakres podstawowy.

Nowa Era

Biologia

1

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek

Biologia na czasie.
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego
i technikum
– zakres podstawowy.

Nowa Era

Matematyka

1

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Karolina Wej

Matematyka 1.
Podręcznik
do matematyki
dla liceum
ogólnokształcącego
i technikum.
Zakres podstawowy
i rozszerzony

Nowa Era
988/1/2019

Edukacja
dla bezpieczeństwa

1

Jarosław Słoma

Żyję
i działam
bezpiecznie.
Podręcznik do
edukacji dla
bezpieczeństwa
dla liceum
ogólnokształcącego
i technikum.

Nowa Era
960/2019


Prosi się rodziców uczniów klas pierwszych o wpłatę wpisowego w wysokości 50,- zł
w księgowości szkoły do 31 sierpnia 2021 r.

Wykaz podręczników do klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2021/2022 na podbudowie szkoły podstawowej

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca,
data i nr
dopuszczenia

Język polski

1

Anna Klimowicz,
Joanna Ginter

To się czyta!
Podręcznik do języka
polskiego dla
branżowej szkoły
pierwszego stopnia.

Nowa Era
1025/1/2019

Język niemiecki

1

Autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Geneau! plus 1
Język niemiecki
dla szkół
branżowych,
techników
i liceów.
Podręcznik.

LektorKlett
1029/1/2019

Język niemiecki

1

Autorzy:
Opracowanie zbiorowe

Geneau! plus 1
Język niemiecki
dla szkół
branżowych,
techników
i liceów.
Zeszyt ćwiczeń.

LektorKlett
1029/1/2019

Historia

1

Mirosław Ustrzycki,
Janusz Ustrzycki

Historia.
Podręcznik dla szkoły
branżowej I stopnia.

OPERON

Podstawy
przedsiębiorczości

1

Jarosław Korba,
Zbigniew Smutek,
Jolanta Kijakowska

Podstawy przedsiębiorczości.
Podręcznik dla szkół
branżowych I stopnia

OPERON

Geografia

1

Sławomir Kurek

Geografia.
Podręcznik dla szkoły
branżowej I stopnia

OPERON

Matematyka

1

Karolina Wej
Wojciech Babiański

TO SIĘ LICZY!
Podręcznik do matematyki
dla klasy 1 branżowej
szkoły I stopnia

Nowa Era
967/1/2019


Prosi się rodziców uczniów klas pierwszych o wpłatę wpisowego w wysokości 50,- zł
w księgowości szkoły do 31 sierpnia 2021 r.