Shadow
Slider

Wykaz podręczników do klasy 1 technikum na rok szkolny 2019/2020 na podbudowie gimnazjum

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca,
data i nr
dopuszczenia

Język polski

1

Brygida
Maciejewska,
Marta Mach
Walenkiewicz,
Joanna Sadowska

Ciekawi świata. Język polski 1.
Zakres podstawowy
i rozszerzony.
Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.

OPERON
2015-05-29
514/1/2012/2015

Chemia

1

Artur Sikorski

Chemia. Odkrywamy na
nowo. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy.

OPERON
27.03.2015
468/2012/2015

Biologia

1

Beata Jakubik
Renata Szymańska

Biologia. Odkrywamy na
nowo. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy.

OPERON
03.03.2015
436/2012/2015

Edukacja dla
bezpieczeństwa

1

Mariusz
Goniewicz
Anna W. Nowak
Kowal
Zbigniew Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa.
Odkrywamy na nowo.
Podręcznik dla szkól
ponadgimnazjalnych.

OPERON
03.01.2012
411/2012

Geografia

1

Radosław Uliszak
Krzysztof
Wiedermann

Oblicza geografii.
Podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
15.12.2014
433/2012/2014

Historia

1

St. Roszak
Jarosław Kłaczkow

Poznać przeszłość, wiek XX.
Podręcznik do historii dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
17.04.2012
525/2012

Wiedza o
społeczeństwie

1

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi.
Wiedza o społeczeństwie.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
28.05.2015
505/2012/2015

Język niemiecki

1

Beata Jaroszewicz,
Jan Szurmant,
Anna Wojdat-Niklewska

„Perfekt 1”. Podręcznik.

Wyd. Pearson
944/1/2019

Język niemiecki1Piotr Dudek,
Danuta Kin,
Monika Ostrowska-Polak
„Perfekt 1”. Zeszyt ćwiczeń.

Wyd. Pearson
944/1/2019

Fizyka1Marcin Braun,
Weronika Śliwa
Odkryć fizykę. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
29.01.2015
447/2012/2015

Matematyka1Wojciech
Babiański
Lech Chańko
Dorota Ponczek
Matematyka.
Zakres podstawowy
i rozszerzony.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.

Nowa Era
16.02.2015
360/1/2011/2015

Podstawy
przedsiębiorczości
1Zbigniew Makieła
Tomasz Rachwał
Krok w przedsiębiorczość.
Podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół
ponadgimnazjalnych.

Nowa Era
10.02.2015
467/2012/2015

  

Wykaz podręczników do Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2019/2020 na podbudowie gimnazjum

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca,
data i nr
dopuszczenia

Język polski

1

Jolanta Kusiak

Język polski 1.
Odkrywamy na nowo.
Podręcznik dla
zasadniczej szkoły zawodowej.

OPERON
16.04.2015
526/1/2012/2015

Chemia

2

Artur Sikorski

Chemia. Podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych.
Seria – Odkrywamy na nowo.
Zakres podstawowy.

OPERON
27.03.2015
468/2012/2015

Biologia

2

Beata Jakubik
Renata Szymańska

Biologia. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Seria – Odkrywamy na nowo.
Zakres podstawowy  

 

OPERON

03.03.2015
436/2012/2015

Edukacja dla
bezpieczeństwa

1

Mariusz
Goniewicz
Anna W.Nowak-Kowal
Zbigniew Smutek

Edukacja dla bezpieczeństwa.
Odkrywamy na nowo.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.

OPERON
03.01.2012
411/2012

Geografia

1

Radosław Uliszak
Krzysztof
Wiedermann

Oblicza geografii. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
15.12.2014
433/2012/2014

Historia

1

Stanisław Roszak
Jarosław Kłaczkow

Poznać przeszłość, wiek XX.
Podręcznik do historii dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
17.04.2012
525/2012

Wiedza o
społeczeństwie

2

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi. Wiedza o
społeczeństwie. Podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
28.05.2015
505/2012/2015

Język niemiecki

1

Opracowanie zbiorowe

„Genau! 1”. Podręcznik.

„Genau! 1”. Zeszyt ćwiczeń.

Lektor Klett
2014-12-19
651/1/2013/2015

Matematyka

1

Alicja Cewe,
Alina Magryś –Walczak,
Maria Kruk,
Halina Nahorska,
Małgorzata Krawczyk

Matematyka w Zasadniczej
Szkole Zawodowej kl. I-III

Podkowa
22.05.2015
543/2012/2015

Podstawy
przedsiębiorczości

2

Katarzyna
Garbacik
Magdalena
Żmiejko

Przedsiębiorczość na czasie.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
31.01.2012
427/2012

Fizyka

1

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Odkryć fizykę.
Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

Nowa Era
29.01.2015
447/2012/2015