W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie obsługuje indywidualnych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Istnieje jednak możliwość samodzielnego ubezpieczenia: