Rola młodych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

Uczestnicy debaty siedzący na scenie w Generatorze Nauki GEN w Jaśle.

16 grudnia 2022 r. w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbyła się debata pt. „Rola młodych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Obecni na sali mieli możliwość wysłuchania dyskusji na temat znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

W ramach panelu dyskusyjnego, o swoich doświadczeniach w wolontariacie, mogli wypowiedzieć się ludzie młodzi. Przedstawicielem Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle był Konrad Szyszlak – uczeń i członek Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi.

Agnieszka Pec

Skip to content