Shadow
Slider

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego " Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego


MATERIAŁY DO POBRANIA

Plakat informacyjny o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczennic/uczniów oraz nauczycielek/nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w projekcie pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego"

Formularz rekrutacyjny uczennicy/ucznia

Oświadczenie uczestniczki/uczestnika projektu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział uczennicy/ucznia w projekcie

Formularz rekrutacyjny nauczycielki/nauczyciela

Test motywacjiOGŁOSZENIA O NABORZE NA SZKOLENIA/KURSY DLA UCZNIÓW

Ogłoszenie o naborze na kurs "Grafika komputerowa 2D i 3D" (II kwartał 2019r.)

Ogłoszenie o naborze na kurs "Operator koparko-ładowarki z egzaminem państwowym" (II kwartał 2019r.)

Ogłoszenie o naborze na kurs "Projektowania i wytwarzania w systemie CAD/CAM" (II kwartał 2019r.)

Ogłoszenie o naborze na kurs "Operator koparko-ładowarki z egzaminem państwowym" (II kwartał 2019r.)

Ogłoszenie o naborze na kurs "Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej z egzaminem" (II kwartał 2019r.)

Ogłoszenie o naborze na kurs "Kurs SEP z egzaminem" (I kwartał 2019r.)

Ogłoszenie o naborze na kurs "Spawanie metodą TIG (141) z egzaminem" (I - II kwartał 2019r.)OGŁOSZENIA O NABORZE NA SZKOLENIA/KURSY DLA NAUCZYCIELI

Ogłoszenie o naborze na kurs "Księgowość komputerowa małych i średnich firm z elementami kadr i płac" (I - II kwartał 2019r.)STAŻE UCZNIÓW

Ogłoszenie o naborze na udział w stażach zawodowych (termin naboru: od 13-05-2019r. do 17-05-2019r.)SZKOLNE BIURO PROJEKTU

Sala nr 23 w ZST Jasło


Okres realizacji projektu: 2017r. – 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020