Projekty edukacyjne z wykorzystaniem lektur szkolnych

Uczniowie i nauczycielka w sali lekcyjnej

Nauczycielka języka polskiego – p. mgr Iwona Dybaś – przeprowadziła dwa projekty edukacyjne z wykorzystaniem lektur, zakupionych w ramach dotacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.

Pierwszy z nich został zrealizowany w kl. 4Tc oraz 4Td  i związany był z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Drugi zaś, odbył się w kl. 3Ta oraz 3Te i dotyczył „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

Obydwa projekty miały na celu m.in. promocję wśród młodzieży zarówno czytelnictwa jak i ww. książek oraz zachęcenie uczniów do ich uważnej lektury w kontekście przyszłej matury.

Zadaniem czwartoklasistów i trzecioklasistów było wypożyczenie dramatów i zapoznanie się z ich treścią, a następnie wykonanie zadań projektowych zleconych przez polonistkę, po wcześniejszym omówieniu treści i problematyki utworów.

W ramach projektów we wszystkich klasach zostały również zorganizowane Konkursy Czytelnicze, będące swoistym zwieńczeniem całości działań. Nagrodami rzeczowymi dla laureatów były książki, zakupione w ramach NPRCz – z przeznaczeniem na realizację działań promujących czytelnictwo.

Zwycięzcami konkursów zostali:

  • Jakub Żabiński – kl. 3Ta;
  • Sebastian Kornel – kl. 3Te;
  • Angelika Szewc – kl. 4Tc;
  • Kacper Górka – kl. 4Td.

Serdeczne gratulujemy laureatom oraz p. mgr Iwonie Dybaś. Wszystkim uczniom biorącym udział w projektach serdecznie dziękujemy za aktywność i zaangażowanie .

Iwona Dybaś, Maria Jachym

Skip to content