Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Dodane przez Andrzej dnia 2018-12-20:

W dniu 19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym z wyróżnionych uczniów został uczeń naszej szkoły, Marceli Juruś.


Treść rozszerzona

W dniu 19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym z wyróżnionych uczniów został uczeń naszej szkoły, Marceli Juruś.

Wyróżnionym pogratulowały Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa.

Edyta Rutyna