Stop nałogom!
Dodane przez Andrzej dnia 2018-12-01:

Pod takim hasłem uczniowie klasy 2 Tc i 3 Ta uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Jaśle.

Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie uczniom, poprzez ćwiczenia z użyciem alkogoogli, narkogoogli i smokerlyzera,  jakie zagrożenia niosą za sobą: spożywanie alkoholu, narkotyków oraz palenie papierosów.


Treść rozszerzona

Pod takim hasłem uczniowie klasy 2 Tc i 3 Ta uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Jaśle.

Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie uczniom, poprzez ćwiczenia z użyciem alkogoogli, narkogoogli i smokerlyzera,  jakie zagrożenia niosą za sobą: spożywanie alkoholu, narkotyków oraz palenie papierosów.

Alkogoogle symulują stan nietrzeźwości w granicach 0,8 do 1,7 promila alkoholu we krwi i służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu.

Narkogoogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków na receptę.

Alkogoogle i narkogoogle symulują jedynie efekty związane z zaburzeniami wzroku, podczas gdy spożycie alkoholu czy narkotyków powoduje także inne negatywne efekty uboczne.

Smokerlyzer jest urządzeniem do monitorowania zawartości tlenku węgla (podaje odczyt w ppm) w wydychanym powietrzu. Jest to urządzenie wykorzystywane w programach leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, badaniach naukowych oraz jako wskaźnik zatrucia tlenkiem węgla. Jest doskonałym narzędziem do motywowania i pomocy dla palaczy w walce z nałogiem.

Anna Kosińska-Babiarz