„A wolność krzyżami się znaczy” Szlakiem pól bitewnych i zabytkowych cmentarzy z I wojny światowej
Dodane przez grzegorz dnia 2018-11-20:

Kontynuując cykl „ZST dla Niepodległej”, 16 listopada br. uczniowie klas: 2Ta, 3Ta i 3Tc, pod opieką pana dyrektora Grzegorza Zięby oraz profesorek: Moniki Nowak i Jadwigi Świątek, uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej szlakiem cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie byłej Galicji Zachodniej.

Jej głównym celem było zapoznanie uczniów ze śladami walk o niepodległość Polski. Naszym przewodnikiem był pan Roman Frodyma, historyk – amator, autor wielu przewodników i opracowań o zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych, których jest ponad 400.


Treść rozszerzona

Kontynuując cykl „ZST dla Niepodległej”, 16 listopada br. uczniowie klas: 2Ta, 3Ta i 3Tc, pod opieką pana dyrektora Grzegorza Zięby oraz profesorek: Moniki Nowak i Jadwigi Świątek, uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej szlakiem cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie byłej Galicji Zachodniej.

Jej głównym celem było zapoznanie uczniów ze śladami walk o niepodległość Polski. Naszym przewodnikiem był pan Roman Frodyma, historyk – amator, autor wielu przewodników i opracowań o zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych, których jest ponad 400.

Należy wspomnieć, że zostały one wybudowane w latach 1915 - 18 przez struktury Wydziału Grobów Wojennych monarchii austro-węgierskiej. Poległych żołnierzy nie dzielono ze względu na przynależność do poszczególnych armii, pochowano wszystkich po żołniersku, w zbiorowych mogiłach - "...za życia skłóceni, śmiercią pogodzeni, razem złożyli tu kości…"

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od cmentarza w Januszkowicach, a zakończyliśmy na polu bitwy pod Łowczówkiem, gdzie na cmentarzu leżą polscy legioniści, „którzy nie zdążyli do Niepodległej”. Na wszystkich cmentarzach mogliśmy odczytać piękne inskrypcje oddające hołd poległym żołnierzom i podkreślające ich bohaterstwo, np. "Bohaterowie szturmowali to wzgórze bronione przez bohaterów; nieśmiertelna sława wieńczy zwycięzców” (Dąbrówka Szczepanowska).

Taka lekcja historii skłania do refleksji, zwłaszcza tak potrzebnej młodym ludziom. Na każdym cmentarzu uczniowie zapalili znicz, kontynuując akcję zapoczątkowaną w październiku, kiedy to nasza szkoła, odpowiadając na apel jasielskich harcerzy, przekazała znicze,które zapłonęły na polskich cmentarzach we Lwowie i Zadwórzu.

Więcej zdjęć w naszej fotogalerii

Monika Nowak, Jadwiga Świątek