SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2018
Dodane przez grzegorz dnia 2018-09-24:

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

W ramach tegorocznej edycji, która odbywała się pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” zwrócono uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Istotne jest także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.


Treść rozszerzona

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

W ramach tegorocznej edycji, która odbywała się pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” zwrócono uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Istotne jest także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.

W ramach akcji "Sprzątanie świata – Polska 2018" uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w sprzątaniu terenu wokół szkoły. W akcji udział wzięły klasy: 1 Sa, 2 Tc, 3 Tc i 3 Sa.

Klasa 2 Tb pod opieką Anny Kosińskiej - Babiarz i Moniki Nowak w czwartek 20 września uczestniczyła w zbieraniu śmieci podczas wędrówki na Diabli Kamień na Foluszu.

Wszystkim uczniom za udział w tegorocznej akcji DZIĘKUJEMY!

 

W naszej szkole prowadzi się selektywną zbiórkę śmieci, do której wszystkich zachęcamy. Na korytarzach znajdują się odpowiednie pojemniki do których można składać odpady.

Prowadzona jest również zbiórka zużytych baterii, telefonów komórkowych, plastikowych zakrętek, za które uczeń otrzymuje dodatnie punkty z zachowania.

A. Kosińska-Babiarz