Fundacja Gene’a Haasa (GHF) dla młodzieży ZST w Jaśle
Dodane przez Andrzej dnia 2018-02-26:

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest jedyną szkołą w Powiecie Jasielskim i jedną z nielicznych w kraju współpracującą z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF). Dzięki temu w roku szkolnym 2017/18, szkoła ponownie będzie wspierać finansowo i rzeczowo kształconą w swoich murach młodzież w zawodzie technik mechanik - użytkowanie obrabiarek skrawających. Łączna kwota wsparcia wyniesie 61 239,02 zł.


Treść rozszerzona

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest jedyną szkołą w Powiecie Jasielskim i jedną z nielicznych w kraju współpracującą z amerykańską fundacją Gene’a Haasa (GHF). Dzięki temu w roku szkolnym 2017/18, szkoła ponownie będzie wspierać finansowo i rzeczowo kształconą w swoich murach młodzież w zawodzie technik mechanik - użytkowanie obrabiarek skrawających. Łączna kwota wsparcia wyniesie 61 239,02 zł.

Celem Gene’a Haasa – założyciela i właściciela firmy Hass Automation, jest zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się na kierunkach technicznych i kontynuowania kariery zawodowej w przemyśle obróbczym i produkcji maszyn. Nowe technologie w przemyśle i gospodarce wymagają dużej liczby dobrze wyedukowanych pracowników. W związku z tym, zdaniem Fundacji, edukacja techniczna powinna być atrakcyjniejsza i bardziej zachęcająca do nauki młodzież technikum mechanicznego – obróbka skrawaniem.

Środki finansowe uzyskane z Fundacji pozwolą na zakup bluz, spodni i butów ochronnych oraz suwmiarek elektronicznych  dla młodzieży klas 1 – 2 . Ponadto wszyscy uczniowie klas 1 - 4 otrzymają 219 elementowy zestaw narzędziowy. Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na ten cel to ponad 28 200,00 złotych.

Młodzież otrzyma też pomoc finansową w formie stypendiów i nagród na łączną kwotę 33 000 złotych, które to będą dodatkowym czynnikiem motywującym ją do nauki.