Patryk Kamiński – „Dobrze Zasłużony”

Uczeń trzymający wyróżnienie na tle napisu "Bene Meritus dobrze zasłużony"

W 2010 roku, Zarząd Powiatu w Jaśle ustanowił wyróżnienie „Bene Meritus”. Nagroda może być corocznie przyznana jednemu uczniowi z danej szkoły ponadpodstawowej. Otrzymują ją uczniowie, którzy osiągają znakomite wyniki w nauce, reprezentują swoją szkołę w konkursach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w tym roku w naszej szkole, w obecności członków Rady Powiatu, dyrektorów wszystkich jasielskich szkół średnich oraz rodziców. Wśród znakomitego grona dziesięciu uhonorowanych, znalazł się również Patryk Kamiński, uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik informatyk.

Starosta Jasielski, Adam Pawluś, gratulował wszystkim pracy i zaangażowania, życzył uczniom i ich rodzicom dalszych sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanego trudu.

Uroczystość uzupełnił występ naszej młodzieży, która m.in. w pantomimie zaakcentowała konieczność istnienia relacji międzyludzkich.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Marzena Olbrot, Joanna Dybaś, Edyta Rutyna

Skip to content