Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej

na zdjęciu dwóch uczniów z nauczycielem .przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie

21 kwietnia 2022 r. odbył się etap diecezjalny 26 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs miał miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy przeszli etap szkolny. Z naszej szkoły do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się dwaj uczniowie: Xavier Bujak i Patryk Kamiński

Andrzej Kras

Skip to content