Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023

Tablica z cytatem Janusza Korczaka

Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela, to okazja do wyrażenia wdzięczności wobec pracowników oświaty za wysiłek i wielkie serce jakie wkładają oni w edukację młodzieży. Zawód ten nie jest łatwy, gdyż wiąże się on z kształtowaniem człowieka młodego, mającego marzenia i pragnienia, potrzebującego wskazówek w wyborze swojej przyszłości. Rolą nauczyciela jest wspieranie go w trudnej drodze zdobywania wiedzy, wzmacnianie jego dobrych aspektów i rozbudzanie ambicji.

Z tej okazji 13 października w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a także wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru szkoły, a także ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W części artystycznej nie zabrakło podziękowań wobec nauczycieli, ale pojawiły się także humorystyczne aspekty. W tym roku nasi uczniowie postanowili zaprezentować jeden z odcinków „Familiady”. Pytania dotyczyły szkolnego życia, a niektóre odpowiedzi rozbawiły wielu.

Marzena Olbrot, Joanna Dybaś, Agnieszka Pec, Agnieszka Munia

Skip to content