Instytucje, w których można uzyskać wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej oraz w sytuacjach kryzysowych, a także ważne telefony i strony internetowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle, ul. Słowackiego 6

tel. 13 446 45 46

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle, ul. Rynek 18

tel. 13 448 58 38, 13 448 34 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Jaśle,
ul. Rynek 18

tel. 13 448 58 38, 13 448 34 40

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, ul. Baczyńskiego 20a

tel. 13 440 63 33, 669 056 479

Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8a

tel. 13 446 47 14

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, ul. Floriańska 8a

tel. 13 446 47 14

Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, ul. Szopena 38

tel. 13 446 30 44

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle, ul. Krasińskiego 4

tel. 886 329 348

KARAN w Rzeszowie:
Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Targowa 9a
Poradnia Uzależnień i Rodzinna, ul. Szopena 17
tel. 17 852 86 48, 17 862 13 14

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Jana Pawła II 35

tel. 13 443 65 45

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Szopena 38

tel. 13 44 37 719

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle, ul. Baczyńskiego 15

tel. 13 445 01 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4

tel. 13 448 13 57

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25

tel. 13 446 43 28

Komenda Miejska Policji w Jaśle, ul. Kościuszki 26

tel. 13 443 83 99, 13 443 83 10

Komenda Miejska Policji w Jaśle

Anonimowy Telefon Zaufania

tel. 13 443 83 70

Prokuratura Rejonowa w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3

tel. 13 446 26 83

Sąd Rejonowy w Jaśle – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Armii Krajowej 3

tel. 13 448 62 77

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku,
ul. Jana Pawła II 18 B

tel. 13 492 72 52, 13 492 72 53, 663 327 000

Mityngi Grupy AA Jasło, ul. Śniadeckich 15

tel. 605 933 338
(niedziela g. 11.00, środa g. 18.00)

Telefon zaufania dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dla ofiar przemocy

tel. 13 432 56 50

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA

tel. 800 120 002

Narkotykowy Telefon Zaufania

tel. 13 432 93 04

Telefon dla Ofiar Przemocy

tel. 605 28 96 82

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci

tel. 800 100 100

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

tel. 800 199 990

(codziennie w godz. 16.00-21.00, z wyjątkiem świąt państwowych)

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ul. Sokoła 6 (pon.-pt. 9.45-14.00)

ul. Mickiewicza 4 (pon.-pt. 13.45-18.00)

www.stopprzemocyjaslo.pl