Międzyszkolny turniej wiedzy pożarniczej

Na zdjęciu trzech uczniów z dyplomami, którzy brali udział w międzyszkolnym turnieju wiedzy pożarniczej

W dniu 9 kwietnia 2022 roku w Jasielskim Domu Kultury odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Jasła. Organizowany turniej przyczynia się do popularyzowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych z pożarnictwem. Podczas turnieju zainteresowani uczniowie nie tylko zgłębiają wiedzę pożarniczą, ale także zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ochroną ludności, ekologią czy ratownictwem.

Turniej składał się z części pisemnej i ustnej, a wiedza uczestników była oceniana przez komisję, którą stanowili przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Organizatorami turnieju byli Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.

Naszą Szkołę – Zespół Szkół Technicznych im Bohaterów Września reprezentowało trzech uczniów z klas 1Tc, 2Tc oraz 3GTd. Najlepszym z nich okazał się Norbert Biały, który w części pisemnej otrzymał 25 punktów na 30 możliwych do zdobycia i tym samym zakwalifikował się do części ustnej turnieju gdzie ostatecznie zajął 3 miejsce.

Norbertowi serdecznie gratulujemy posiadanej wiedzy.

Marzena Olbrot

Skip to content