Zdobądź WYMARZONY ZAWÓD


Zapraszamy Absolwentów Szkół Podstawowych oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych do zapoznania się z ofertą naszej szkoły …

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W JAŚLE UCZESTNICZY W PROGRAMIE MICROSOFT AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING.

Program Azure Dev Tools for Teaching (znany wcześniej jako Microsoft Imagine w wersji Standard i Premium) to oparta na subskrypcjach oferta przeznaczona dla szkół i wydziałów z naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym (STEM) programem nauczania. Zapewnia nauczycielom, wykładowcom, uczniom i studentom profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie oraz usługi od firmy Microsoft. Zawiera nasze najnowsze technologie i usługi w chmurze, które inspirują i angażują uczniów i studentów. Ponadto zapewnia nauczycielom i wykładowcom zróżnicowany zestaw zasobów, dzięki którym ich zajęcia będą stawiać przed uczniami i studentami nowe wyzwania oraz angażować ich i motywować na nowe sposoby.

Program Azure Dev Tools for Teaching nadal umożliwia dostęp do tych samych narzędzi, które były dostępne w ramach programu Imagine, a ponadto daje nowe możliwości:

  • dostęp do oprogramowania i platformy Azure w chmurze za pośrednictwem jednego portalu online. Zweryfikowani uczniowie mogą również uzyskać bezpłatny dostęp do platformy Azure bez karty kredytowej oraz środki w wysokości 100 USD.
  • kompleksowy dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych za pomocą środowiska Microsoft Learn .

Warunkiem otrzymania korzyści w programie Microsoft Azure Dev Tools for Teaching jest wykorzystywanie otrzymanego oprogramowania do celów edukacyjnych lub naukowych (z wyłączeniem zastosowań komercyjnych).Licencja Microsoft Azure Dev Tools for Teaching pozwala na instalację oprogramowania w dowolnej liczbie na sprzęcie laboratoryjnym w Technikum nr 1, natomiast uczniowie oraz nauczyciele mogą zainstalować oprogramowanie na komputerach osobistych do celów naukowych i edukacyjnych (z wyłączeniem zastosowań komercyjnych).

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching – Pytania i odpowiedzi dev-tools-for-teaching-faq

Oprogramowanie w Azure Dev Tools for Teaching:

  • systemy operacyjne (m. in. Windows 7, Windows 8, Windows 10),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.

Aby skorzystać z programu należy przejść do strony: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Następnie stworzyć konto Microsoft używając adresu e-mail w szkolnej domenie.

W przypadku problemów lub pytań proszę o kontakt: kalibozek@zstjaslo.pl lub u nauczycieli informatyków.

Skip to content