Shadow
Slider

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 do następujących szkół:

TECHNIKUM NR 1

Technik programista - NOWOŚĆ !

Technik programista to nowoczesny i ciekawy zawód dla pełnych pomysłowości i dynamicznych osób. Jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • tworzenia i administracji stronami WWW,
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Zajęcia dla zawodu technik programista prowadzone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Technik informatyk z rozszerzeniem: e-sport i tworzenie gier komputerowych

Technik informatyk to nowoczesny i ciekawy zawód dla pełnych pomysłowości i dynamicznych osób. Umożliwia zatrudnienie we wszystkich gałęziach gospodarki. To zawód poszukiwany zarówno na polskim jak i światowym rynku pracy, dający możliwość prowadzenia własnej działalności w dziedzinie informatyki, zatrudnienia w firmach informatycznych lub wszędzie tam gdzie jest infrastruktura IT. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, co daje im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Informacja dodatkowe: Na kierunku technik informatyk realizowane jest rozszerzenie „E-sport i tworzenie gier komputerowych”. Głównym celem tego programu innowacyjnego jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania tworzeniem gier komputerowych (programowaniem, grafiką), konfiguracją sprzętu gamingowego oraz przygotowaniem młodzieży do udziału w zawodach e-sportowych. Rozszerzenie ma na celu nie tylko zwiększenie typowej wiedzy IT, lecz także kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów natury informatycznej w praktyce.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu),
 • instytucjach publicznych jako specjalista ds. IT,
 • sklepach i hurtowniach sprzętu komputerowego,
 • firmach zajmujących się projektowaniem i administracją baz danych,
 • firmach tworzących oprogramowanie,
 • wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym (dla zawodu technik informatyk) z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zajęcia dla zawodu technik informatyk prowadzone są w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Wykaz specjalistycznych pracowni informatycznych:

 • Pracownia urządzeń techniki komputerowej – główne przeznaczenie: konfiguracja, dobór i montaż podzespołów komputerowych; diagnostyka problemów sprzętowych oraz programowych; konserwacja urządzeń; wykonywanie zadań serwisowych; przygotowanie do pracy i konfiguracja urządzeń peryferyjnych; wycena i kosztorysowanie systemów komputerowych.
 • Pracownia systemów operacyjnych – główne przeznaczenie: instalacja, administracja i konfiguracja systemów operacyjnych (MS Windows, Linux); utrzymywanie w optymalnej wydajności oraz zabezpieczanie systemów operacyjnych.
 • Pracownia sieciowych systemów operacyjnych – główne przeznaczenie: konfigurowanie i administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (Linux, MS Windows Server), projektowanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami oraz konfigurowanie urządzeń sieciowych.
 • Pracownia aplikacji internetowych – główne przeznaczenie: projektowanie stron www w językach HTML/CSS, JavaScript, oraz w języku PHP z obsługą MySQL; tworzenie i administracja bazami danych; programowanie aplikacji desktopowych i mobilnych; projektowanie grafiki rastrowej i wektorowej oraz animacji, tworzenie i obróbka dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych.

 

Technik elektryk

Technik elektryk to zawód w obszarze elektryczno-elektronicznym. Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową. Miejsce pracy technika elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe. Wyzwania te dają możliwość samorealizacji oraz zapewnią dużą satysfakcję z wykonywanej pracy. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 • stosowania i dobierania, jak również instalowania środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);
 • instalowania elementów i instalacji inteligentnego domu;
 • uruchamiania prostych układów sterowania PLC.

Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach energetyki zawodowej;
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
 • pionach głównego energetyka;
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego;
 • budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych;
 • biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu;
 • specjalistycznych placówkach handlowych;
 • warsztatach naprawczych sprzętu AGD.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • pracownia elektrotechniki i maszyn elektrycznych;
 • pracownia KNX;
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki;
 • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego (naprawa AGD; naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych; montaż, konserwacja i pomiary instalacji elektrycznych).

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą, diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku technik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkolenie uczniów na kierunku technik pojazdów samochodowych wymaga aktywizujących metod kształcenia z uwzględnieniem metody ćwiczeń, projektów, łączenia teorii z praktyką, korzystania z innych niż podręcznikowe źródła informacji oraz uwzględnienie techniki komputerowej.

Szkoła wyposażona jest m.in. w pracownie pojazdów samochodowych, pracownie elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej oraz pracownie komputerowe. Pracownie te wyposażone są w zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, przyrządy diagnostyczne, modele i przekroje podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych, zestawy ćwiczeń, czasopisma branżowe, poradniki zawodowe, prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne dotyczące podstawowych wiadomości o budowie i naprawie pojazdów samochodowych.

Technik mechanik

Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle maszynowym a także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Informacja dodatkowe: Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, nasza szkoła prowadzi kształcenie technika mechanika na podbudowie kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek skrawających”. Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w zakładach wykorzystujących obrabiarki (w tym numeryczne) lub innych o profilu mechanicznym.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • organizowania procesu produkcji.

W trakcie nauki, uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach prowadzonych w szkole i poza szkołą finansowanych z Funduszy Europejskich jak np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs spawalniczy, kurs projektowania i wytwarzania w systemie CAD/CAM. Dodatkowe kwalifikacje zwiększają szansę zatrudnienia absolwenta.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem części metodą obróbki skrawaniem,
 • warsztatach naprawczych i remontowych maszyn i urządzeń,
 • firmach instalujących i uruchamiających maszyny i urządzenia,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia dla zawodu technik mechanik organizowane są w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

 • pracownia techniczna – wyposażona jest w narzędzia i urządzenia do pomiaru długości, kąta, wytrzymałości, twardości, tłoczności i udarności.
 • pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – wyposażona jest w szkoleniowe obrabiarki CNC, symulatory do nauki programowania obrabiarek CNC.
 • pracownia CAD/CAM – wyposażona jest w komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do projektowania części maszyn, oprogramowaniem do tworzenia programów na obrabiarki CNC oraz oprogramowaniem do nauki obsługi pulpitu obrabiarki CNC.

Ponadto, część zajęć prowadzona jest w Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada wszystkie niezbędne pracownie pomocne w kształceniu w tym zawodzie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych zwany również elektrykiem samochodowym - zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie. Zajmuje się też on układami bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonując swoje zadania elektromechanik posługuje się różnymi przyrządami służącymi do pomiarów i diagnostyki. Dzięki nim rozpoznaje awarię i ustala przyczyny, z których ona zaistniała. Oprócz napraw dokonuje także konserwacji, okresowych przeglądów i badań diagnostycznych.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • lokalizacji i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego, lokalizacji i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych;
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych (możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B).

Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe
 • specjalistycznych placówkach handlowych
 • zakładach, w których są produkowane części samochodowe
 • placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne stanowiska laboratoryjne, na których prowadzone są zajęcia dla elektromechaników samochodowych:

 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System zasilania silnika ZI”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System sterowania elektronicznego Diesla EDC
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „Systemy regulacji siły hamowania ABS/ASR”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System bezpieczeństwa biernego SRS”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego: „System klimatyzacji w samochodzie”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „System magistrali CAN BUS w układzie komfortu”
 • Stanowisko demonstracyjne systemu pojazdu samochodowego „Magistrale CAN, FLEX, LIN w samochodzie”
 • Zestaw dydaktyczny „Czujniki systemów elektronicznych pojazdów”
 • Stanowisko falownikowe do badania alternatorów 12 V
 • Stanowisko laboratoryjne „Podstawy elektrotechniki i elektroniki w samochodzie”
 • Stanowisko laboratoryjne „Układy zapłonowe pojazdu”
 • Stanowisko laboratoryjne "Oświetlenie pojazdu samochodowego"
 • Stanowisko laboratoryjne "Sensoryka systemów pojazdowych"
 • Stanowisko laboratoryjne „Aktoryka systemów pojazdowych"
 • Tester regulatorów napięcia alternatora.

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą, diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Informacje dodatkowe: Uczniom kształcącym się na kierunku mechanik pojazdów samochodowych szkoła umożliwia odbycie kursu prawa jazdy kat. B.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkolenie uczniów na kierunku mechanik pojazdów samochodowych wymaga aktywizujących metod kształcenia z uwzględnieniem metody ćwiczeń, projektów, łączenia teorii z praktyką, korzystania z innych niż podręcznikowe źródła informacji oraz uwzględnienie techniki komputerowej.

Szkoła wyposażona jest m.in. w pracownie pojazdów samochodowych, pracownie elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej oraz pracownie komputerowe. Pracownie te są wyposażone w zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, przyrządy diagnostyczne, modele i przekroje podzespołów oraz zespołów pojazdów samochodowych, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe, poradniki zawodowe, prezentacje multimedialne i filmy dydaktyczne dotyczące podstawowych wiadomości o budowie i naprawie pojazdów samochodowych.

Szkoła zapewnia odbywanie zajęć praktycznych w CKP w Jaśle.
Uczniowie ZSZ mogą również odbywać zajęcia praktyczne w zakładach pracy (umowę z zakładem pracy zawiera bezpośrednio rodzic lub opiekun prawny).

Szczegółowe kryteria i ich punktacja oraz termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle - www.zstjaslo.pl po ukazaniu się Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

Ulotka informacyjna

Strona 1 Strona 2

BAZA SZKOŁY

 • piętnaście sal lekcyjnych,
 • sala gimnastyczna,
 • boiska do piłki ręcznej,
 • boisko do piłki koszykowej,
 • boiska do piłki siatkowej,
 • siłownia,
 • dwie pracownie elektryczne i elektroniczne,
 • pracownia mechaniczna,
 • cztery pracownie komputerowe,
 • pracownia komputerowego projektowania,
 • kawiarenka internetowa dla uczniów,
 • HotSpot dostępny dla uczniów,
 • sklepik szkolny,
 • biblioteka z czytelnią,
 • radiowęzeł szkolny.

Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego lub w zakładach pracy.
Szkoła zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS i PKP w Jaśle.