Jasielskie miejsca pamięci

uczniowie klasy 4GTc przy obelisku w miejscu destylarni Łukasiewicza

Zbliża się listopad, „szczególna dla Polaków pora”. Dni, podczas których wspominamy tych, którzy odeszli i może znaleźli swoje miejsce na kartach historii. Pragnąc przybliżyć młodzieży historię naszego regionu, odwiedzamy miejsca, które świadczą o przeszłości Jasła.

18.10.2022. uczniowie klasy 4GTc pod opieką p. Moniki Nowak odwiedzili i porządkowali cmentarz wojenny nr 22 w Ulaszowicach. Cmentarz ten, projektowany przez J. Jagera jest obecnie małym parkiem, a w jego centralnej części znajduje się pomnik w formie 4 złączonych arkad, pod którymi na cokole spoczywa na wieńcu laurowym hełm rzymskiego wojownika. Stare drzewa osłaniają pozostałości nagrobków: lipy symbolizują żołnierzy rosyjskich, a dęby niemieckich. Pochowano tutaj 675 żołnierzy z trzech armii, którzy polegli podczas operacji gorlickiej w 1915 r.

Po uprzątnięciu śmieci, gałęzi i liści uczniowie zapalili na cokole pomnika znicze. Była to inna niż zwykle lekcja historii. W ten sposób młodzi ludzie upamiętnili żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.

Rok 2022 jest poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi, a ślady jego działalności obecne są także w naszym mieście, np.: pierwsza na świecie destylarnia ropy naftowej w Ulaszowicach. Dzisiaj miejsce to wyznacza pamiątkowy obelisk, przy którym w drodze na cmentarz uczniowie na krótko się zatrzymali.

Dwa miejsca w „małej Ojczyźnie”, to w nich historia Polski splata się z historią świata.

Monika Nowak

Skip to content