Firma Majewski partnerem ZST w Jaśle

Zawarcie umowy partnerskiej

6 grudnia Zespół Szkół Technicznych w Jaśle stał się partnerem firmy MAJEWSKI Sp. z o.o. Celem współpracy jest wsparcie uczniów w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie TECHNIK MECHANIK.

Będą oni mieli możliwość odbycia staży i praktyk w zakładzie. Celem edukacyjnym przedsięwzięcia jest zdobycie przez uczniów bezpośredniego doświadczenia w pracy, w warunkach rzeczywistego przedsiębiorstwa, poznanie w nim zasad funkcjonowania produkcji , przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, poznanie lokalnej przedsiębiorczości. Firma MAJEWSKI Sp. z o.o. uzyskała status patrona kierunku TECHNIK MECHANIK.

Skip to content