Zespół Szkół Techniczych

im. Bohaterów Września w Jaśle

 • 13 4463700
 • zst@zstjaslo.pl
 • Staszica 30, 38-200 Jasło
Bitmapa technik informatyk ZST
Technik Informatyk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Bitmapa technik programista ZST
Technik Programista

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Bitmapa technik spawalnictwa ZST
Technik Spawalnictwa

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Bitmapa technik elektryk ZST
Technik Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Bitmapa technik pojazdów samochodowych ZST
Technik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Bitmapa technik mechanik ZST
Technik Mechanik

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bitmapa elektryk ZST
Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bitmapa Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Bitmapa Mechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

TECHNIK MECHANIK

Programowanie i obsługa obrabiarek CNC

Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle maszynowym a także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Informacja dodatkowe: Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, nasza szkoła prowadzi kształcenie technika mechanika na podbudowie kwalifikacji „Użytkowanie obrabiarek skrawających”. Absolwent będzie mógł znaleźć pracę w zakładach wykorzystujących obrabiarki (w tym numeryczne) lub innych o profilu mechanicznym.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • organizowania procesu produkcji.

W trakcie nauki, uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach prowadzonych w szkole i poza szkołą finansowanych z Funduszy Europejskich jak np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs spawalniczy, kurs projektowania i wytwarzania w systemie CAD/CAM. Dodatkowe kwalifikacje zwiększają szansę zatrudnienia absolwenta.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem części metodą obróbki skrawaniem,
 • warsztatach naprawczych i remontowych maszyn i urządzeń,
 • firmach instalujących i uruchamiających maszyny i urządzenia,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia dla zawodu technik mechanik organizowane są w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

 • pracownia techniczna – wyposażona jest w narzędzia i urządzenia do pomiaru długości, kąta, wytrzymałości, twardości, tłoczności i udarności.
 • pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – wyposażona jest w szkoleniowe obrabiarki CNC, symulatory do nauki programowania obrabiarek CNC.
 • pracownia CAD/CAM – wyposażona jest w komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do projektowania części maszyn, oprogramowaniem do tworzenia programów na obrabiarki CNC oraz oprogramowaniem do nauki obsługi pulpitu obrabiarki CNC.

Ponadto, część zajęć prowadzona jest w Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada wszystkie niezbędne pracownie pomocne w kształceniu w tym zawodzie.

Sala 10
Sala 10
Sala 10
Sala 10
Sala 10
Sala 10
FaceBook & YouTube

social media

Social media ZST

Administracja WWW

Witryna internetowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest na bieżąco dostosowywana do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Serwisy szkolne

Biblioteka ZST
- Szkolny serwis biblioteczny
Technik informatyk
- Technik informatyk i programista
Technik elektryk
- Technik elektryk
Technik mechanik
- Technik mechanik
Moodle ZST
- Sewis Moodle

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ZSTechnicznych
- Stowarzyszenie ZSTechnicznych
Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
- Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020-2022 ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL
 • Copyright © 2020-2022 ZST w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL