Zespół Szkół Techniczych

im. Bohaterów Września w Jaśle

 • 13 4463700
 • zst@zstjaslo.pl
 • Staszica 30, 38-200 Jasło
Bitmapa technik informatyk ZST
Technik Informatyk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Bitmapa technik programista ZST
Technik Programista

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Bitmapa technik spawalnictwa ZST
Technik Spawalnictwa

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Bitmapa technik elektryk ZST
Technik Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Bitmapa technik pojazdów samochodowych ZST
Technik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Bitmapa technik mechanik ZST
Technik Mechanik

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bitmapa elektryk ZST
Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bitmapa Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Bitmapa Mechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

REKRUTACJA 2022 / 2023

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022 / 2023

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty przy naborze do Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle

 • Podanie o przyjęcie do szkoły;
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie;
 • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia planujący odbywanie praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy:
  - zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy elektromechanika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych);

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje:

 1. Spełnianie wymagań zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
 2. Suma punktów za:
  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
  • Osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie szkoły podstawowej;
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  • Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy, sportowych, artystycznych, itp.:
  • Stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego;

Szczegółowe kryteria i ich punktacja oraz termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle - www.zstjaslo.pl po ukazaniu się Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.

Regulamin przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Kryteria ex-aequo

Lista ośrodków medycyny pracy, w których będą wykonywane badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych (rekrutacja na rok szkolny 2021/2022)

Zarządzenie nr 70/21/22 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle z dnia 03.03.2022 r. w sprawie: powołania zespołu problemowo-zadaniowego do przeprowadzenia rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej

Wymagane dokumenty

 1. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2022,
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 4. Podanie o przyjęcie do szkoły
 5. Wypełniona ankieta

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO kliknij tutaj

FaceBook & YouTube

social media

Social media ZST

Administracja WWW

Witryna internetowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest na bieżąco dostosowywana do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Serwisy szkolne

Biblioteka ZST
- Szkolny serwis biblioteczny
Technik informatyk
- Technik informatyk i programista
Technik elektryk
- Technik elektryk
Technik mechanik
- Technik mechanik
Moodle ZST
- Sewis Moodle

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ZSTechnicznych
- Stowarzyszenie ZSTechnicznych
Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
- Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020-2022 ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL
 • Copyright © 2020-2022 ZST w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL