Zespół Szkół Techniczych

im. Bohaterów Września w Jaśle

  • 13 4463700
  • zst@zstjaslo.pl
  • Staszica 30, 38-200 Jasło
Bitmapa technik informatyk ZST
Technik Informatyk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Bitmapa technik programista ZST
Technik Programista

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Bitmapa technik spawalnictwa ZST
Technik Spawalnictwa

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Bitmapa technik elektryk ZST
Technik Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Bitmapa technik pojazdów samochodowych ZST
Technik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Bitmapa technik mechanik ZST
Technik Mechanik

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bitmapa elektryk ZST
Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bitmapa Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Bitmapa Mechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

INFORMACJA O PROJEKCIE

19 lipiec 2019

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt objęty dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

TYTUŁ PROJEKTU: Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku technik mechanik oraz poprawę kompetencji nauczycieli, która prowadzić będzie do zwiększenia szans zatrudnienia 90 uczniów ZST w Jaśle. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów: zawodowe kształcenie formalne powiązane zostanie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy – zmodyfikowany zostanie program nauczania, uczniowie i nauczyciele zostaną objęci stażami, nauczyciele zostaną przeszkoleni zgodnie z potrzebami, uzyskane przez nich kwalifikacje będą wykorzystane do realizacji zajęć w szkole. Zostaną doposażone pracownie umożliwiające nauczycielom i uczniom pracę i naukę w odpowiednich warunkach. Wszystko to zapewni kompleksowe wsparcia udzielane w projekcie. Projekt przyczyni się do rozwoju współpracy Zespołu Szkół Technicznych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców obejmie zmodyfikowany kierunek technik mechanik w ZST w Jaśle swoim patronatem.

Lider Projektu: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Partnerzy Projektu: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle , "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 590,00 zł, dofinansowanie: 891 590,00 zł

MATERIAŁY PROMOCYJNE

20 grudzień 2019

Banner ZST
Banner ZST
Rollup ZST
Rollup ZST
Rollup ZST
Rollup ZST
FaceBook & YouTube

social media

Social media ZST

Administracja WWW

Witryna internetowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest na bieżąco dostosowywana do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Serwisy szkolne

Biblioteka ZST
- Szkolny serwis biblioteczny
Technik informatyk
- Technik informatyk i programista
Technik elektryk
- Technik elektryk
Technik mechanik
- Technik mechanik
Moodle ZST
- Sewis Moodle

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ZSTechnicznych
- Stowarzyszenie ZSTechnicznych
Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
- Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
  • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020-2022 ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
  • realizacja: BLACKLEO.PL
  • Copyright © 2020-2022 ZST w Jaśle
  • realizacja: BLACKLEO.PL