W dniu 13 października 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycją naszej szkoły w tym dniu jest ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście – emerytowani nauczyciele.

Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez Pana Dyrektora Grzegorza Ziębę, który podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, a wyróżniającym się pracownikom wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie z klas pierwszych przedstawili montaż słowno-muzyczny, jako podziękowanie za trud i serce wkładane przez nauczycieli w wychowanie i edukację.

I. Cetnarowicz-Rzońca, I. Zegarowska