W dniu 18 października 2021 odbyło się Sympozjum nt.: „Myśli Roberta Schumana”. Sympozjum odbyło się z inicjatywy Starosty Jasielskiego Pana Adama Pawlusia i patronatem Honorowym Pani Senator Alicji Zając. Głównym prelegentem tegoż sympozjum był Pan Prof. Zbigniew Krysiak.

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Autor ponad 130 publikacji oraz ok. 100 recenzji naukowych po polsku i angielsku. Prof. Zbigniew Krysiak jest Prezesem Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana prowadzi takie dzieła jak: „Wigilia Bez Granic”, „Wspólnoty Serca”, „Wielkanoc Bez Granic”, „Europejski Festiwal Schumana”, „Debata Wspólnoty Narodów Europy”, „Modlitwa Bez Granic”, „Grupy Schumana”, „Parlamentarne Grupy Schumana”. Sympozjum rozpoczęło słowo Europosła Pana Bogdana Rzońcy, skierowane do uczestników za pomocą łączy internetowych. Prof. Zbigniew Krysiak w swojej prelekcji przybliżył nam życiorys i osobowość Roberta Schumana jako wielkiego orędownika pojednania między narodami europy poprzez dzieła, które umożliwiły znoszenie powstałych granic nienawiści między narodami, tworzenie braterskiej przyjaźni między ludźmi i przebaczanie wyrządzonych krzywd.

  • Dla Schumana zawsze działanie (…) było lepsze od rezygnacji, a czekanie na doskonałość (…) złym usprawiedliwieniem.
  • Robert Schuman szedł przez życie z uśmiechem, pod którym skrywała się wysoka kultura, bystry intelekt, żywa erudycja i wybitny dar obserwacji.
  • Nie lubił plotek i powierzchownej gadaniny o wszystkim i o niczym podczas przyjęć. Idee znaczyły dla niego więcej niż koktajle.
  • Był mocno zagłębiony w swoim życiu duchowym. Był człowiekiem skierowanym do wewnątrz, ponieważ nie rezygnował on ze swojego bytu duchowego i intelektualnego z powodu rzekomo aktualniejszych lub na pozór ważniejszych spraw.
  • Robert Schuman był człowiekiem modlitwy i medytacji. O więzieniu powiedział: Nie było tak źle, bo uratowała mnie medytacja. Medytacja była jego ćwiczeniem osobistym dla osiągania porządku duchowego i jasności, a także dojścia do pewnych poglądów Dlatego też stał on całą swoją osobowością za swoimi poglądami.

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Roberta Schumana został otwarty 9 czerwca 1990 roku. Obecnie trwa rzymski etap tego procesu po zatwierdzeniu 10 lutego 2006 roku dekretu o ważności etapu diecezjalnego. 19 czerwca 2021 papież Franciszek podpisał dekret o heroiczność cnót i odtąd przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Sługa Boży Robert Schuman sięgając do fundamentów wartości chrześcijańskich Europy, w tym dzieł i misji Świętego Benedykta – Patrona Europy, nie bał się oddać całego swego życia za bliźnich, gdyż nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.

Pokazał on nam w pokornym uniżeniu, jak można szerzyć pokój Chrystusa przez miłość do nieprzyjaciół i wrogów przyoblekając się w pełną zbroję Bożą.

Po prelekcji Pana Profesora głos zabrał Pan Starosta Adam Pawluś, który przypomniał nam wszystkim, że pojednanie opiera się na prawdzie. Prawdzie, którą niesie nam historia naszego miasta. Nie możemy zapominać o krzywdach i ofiarach, jakie poniosło nasze miasto w czasie II Wojny Światowej, gdzie zrabowano wszystkie kosztowności ludności cywilnej i dobra narodowe. Niemcy grabiąc nasze miasto zrównali je z ziemią wyburzając i paląc wszystko.

Sympozjum to odbyło się w Auli Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle dzięki gościnności Pana Dyrektora Roberta Niemca, a brały w nim udział grupy ze szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowała 2PTb.