Nasza szkoła – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, nosi zaszczytne imię Bohaterów Września. Każdy początek roku szkolnego to miesiąc szczególny dla naszej pamięci historycznej, w którym wracamy do dramatycznych wydarzeń z 1939 roku – ataku na Polskę hitlerowskich Niemiec i Armii Czerwonej.

Społeczność szkoły corocznie organizuje imprezy, które w różnej formie upamiętniają naszego patrona – Bohaterów Września. W tym roku szkolnym miały one nieco inny charakter, ponieważ powiązane były z uroczystościami patriotyczno – religijnymi w Jaśle i obchodami Światowego Dnia Sybiraka, których byliśmy współorganizatorem. Rozpoczęły się 17 września 2021 r. mszą świętą w sanktuarium św. Antoniego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. płk. Stanisława Matznera, absolwenta jasielskiego gimnazjum, który po wybuchu II wojny światowej został aresztowany, a następnie zamordowany przez NKWD.

Następnie pod pomnikiem Golgoty Wschodu złożono wiązanki kwiatów i odczytano Apel Pamięci, poświęcony osobom zamordowanym lub represjonowanym przez Sowietów, a ks. bp Edward Białogłowski poświęcił odnowiony krzyż. Dalsza część uroczystości odbyła się na dziedzińcu wewnętrznym I LO. Niestety deszczowa pogoda pokrzyżowała szyki organizatorom i część artystyczną trzeba było przenieść do budynku szkoły.

W auli montaż słowno-muzycznym przedstawili uczniowie I LO oraz ZST: Mikołaj Biały, Jakub Tęcza i Konrad Szyszlak. Chór „Soli Deo” wykonał „Hymn Sybiraków”. Montaż przygotowały wspólnie nauczycielki ILO Iwona Smoszna i GorgoniaTrychta oraz ZST im. Bohaterów Września w Jaśle - Monika Nowak i Jadwiga Świątek .Uroczystości zakończyło krótkie wystąpienie pana starosty Adama Pawlusia, który dziękując organizatorom podkreślił znaczenie pamięci o ważnych, tragicznych wydarzeniach w naszej historii.

Pragnąc podkreślić znaczenie patrona szkoły, przeprowadzono także lekcje historii poświęcone pamięci Bohaterów Września.

Tradycją naszej szkoły jest coroczne wspomnienie o tych Bohaterach, którzy brali udział w obronie Jasła i okolicznych miejscowości. Wśród młodych ludzi, którzy bronili naszej „małej Ojczyzny” byli: strzelec Kazimierz Mazurczak, strzegący mostu na Ropie w Niegłowicach, Kazimierz Hefka – broniący Jasła w1939 r. Wielu żołnierzy związanych z Jasłem walczyło w różnych miejscach na świecie: płk Andrzej Marecki i gen. Tadeusz Klimecki- zginęli z gen. Władysławem Sikorskim w Gibraltarze, por. Zdzisław Czeppe - był pilotem Dywizjonu 300,Wincenty Cygan- pływał na okrętach „Błyskawica” i „Dragon”, mjr Antoni Muliński – wzięty do niewoli radzieckiej, został zamordowany przez NKWD w Charkowie.

Monika Nowak, Jadwiga Świątek