W dniu 26 listopada 2019 r. klasy 4 Tb i 4 Td wzięły udział w zajęciach z inspektorem Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Krośnie. Spotkanie to było częścią realizacji programu edukacyjnego PIP „Kultura bezpieczeństwa”.

W jego trakcie uczniowie obejrzeli film, który powstał z okazji 100 – lecia Państwowej Inspekcji Pracy, a także prezentację oraz film edukacyjny ukazujące różnorodne sytuacje, wypadki i zagrożenia na stanowiskach pracy. Na zakończenie poruszony został występujący we współczesnym świecie problem handlu ludźmi, czyli pracy przymusowej - w szczególności w kontekście wyjazdów do pracy za granicę oraz sposoby obrony przed nim.

Celem spotkania było podniesienie poziomu świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy i wiedzy na temat sposobów ochrony przed ich skutkami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz drobne upominki.

Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji z zajęć.

Urszula Oleszkowicz