Shadow
Slider

30 września 2019r. klasy 1 GTc, 1 PTc i 1PTb pojechały na wycieczkę integracyjną w Beskid Niski.

Beskid Niski to dzisiaj najdziksze pasmo górskie w Polsce. Osobliwością Beskidu Niskiego są urokliwe doliny nieistniejących wsi, do szczególnie pięknych należą doliny: Bielicznej, Regetowa, Radocyny, Ciechani i Jasiela. Atrakcyjne są przełomy rzek: Jasiołki między Ostrą a Piotrusiem, Wisłoka pod Beskiem i pod Puławami. Na szlakach spotkać można bardzo mało turystów, a zapomniane doliny, niegdyś tętniące życiem, są dziś zupełnie puste. Osobną kategorią atrakcji krajoznawczych są zabytki kultury, wśród nich drewniane cerkwie.

Punktem docelowym naszej wycieczki było zwiedzenie cerkwi w Bałuciance, dawnej wsi łemkowskiej. Jest to jedna z najstarszych cerkwi w Beskidzie, a obecnie jest w trakcie remontu. We wnętrzu można zobaczyć m.in. czterostrefowy ikonostas o bogatej dekoracji snycerskiej i ornamentach roślinnych.

Spod cerkwi przeszliśmy na Przymiarki  (626 m n.p.m.),  grzbiet górski w paśmie Wzgórz Rymanowskich, z którego rozpościera się panorama na Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Doły Jasielsko-Sanockie, Bieszczady, pasma Beskidu Niskiego - Pasmo graniczne, Gniazdo Jawornika, Wzgórza Rymanowskie, Beskid Dukielski. Przy dobrej widoczności, nieco na lewo od Cergowej, dostrzec można Tatry.

Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko na polu namiotowym Stasiane. To doskonały punkt wyjściowy na szczyt Piotrusia (728 m n.p.m.) i na ścieżkę przyrodniczą w Przełomie Jasiołki.

Mamy nadzieję, że kiedyś, samodzielnie, z mapą i kompasem, będą nasi uczniowie próbować znajdować ślady dawnych mieszkańców – istniejące i nieistniejące cerkwie łemkowskie, ślady po wsiach, kapliczki przydrożne…

Fotorelacja z wycieczki