W dniu 25 września 2019r. odbyła się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięli udział uczniowie klas 4 Tb i 4 Td wraz nauczycielami. W sumie w pielgrzymce wzięło udział 32 uczniów. Był to czas pogłębienia swojej więzi z Panem Bogiem, podziękowania za dotychczasowy czas edukacji szkolnej i prośby o Jego błogosławieństwo na czas egzaminu dojrzałości oraz dalszą drogę życia.

Oprócz Jasnej Góry zwiedziliśmy jeszcze Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie można było zobaczyć min. przestrzeloną sutannę papieża w chwili zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku.

Joanna Dybaś, Jadwiga Świątek, Andrzej Kras