Pamiętajcie po wieczne czasy w całym kraju,

Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają,

Pamiętajcie, nie płaczcie!

Zduście jęk w gardle na myśl o zbrodni,

Pamięci tych, co padli BĄDŹCIE GODNI!

W jednej z pielgrzymek do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II apelował do Polaków: „Spisujcie historię Polski, bez historii nie ma narodu. Dla narodu polskiego historia urasta do rangi symbolu. Wielokrotnie zapisywała ona na swoich kartach tragiczne wydarzenia, lata niewoli, okupacji i terroru. Ale jak żaden inny naród możemy się swoją przeszłością chlubić. Podkreślamy i podkreślać będziemy patriotyzm i umiłowanie ojczyzny społeczeństwa polskiego w okrutnym czasie minionej wojny.”

Dlatego 13 września 2019 r., w naszej szkole, odbyły się uroczyste obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 80. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Franciszkanów w intencji Ojczyzny i Bohaterów Września. Po przemarszu uczestników do szkoły, złożono kwiaty pod pomnikiem „Dąb Pamięci”, który jest poświęcony majorowi Antoniemu Mulińskiemu zamordowanemu przez NKWD w Charkowie.

Goście i młodzież zostali powitani przez dyrektora szkoły, pana Grzegorza Ziębę oraz starostę jasielskiego, pana Adama Pawlusia. W przemówieniu starosta przypomniał o tragicznych wydarzeniach września 1939 roku oraz zaznaczył, że nie można dopuszczać do przekłamań historii. Powinniśmy pamiętać o tragicznych wydarzeniach, które spotkały naszą Ojczyznę.

W części artystycznej przypomniano tragiczne wydarzenia września 1939r. - recytowane wiersze i prezentacja mutlimedialna zwracały szczególną uwagę na pamięć o bohaterskiej obronie Ojczyzny. Uroczystość uświetnił szkolny chór, pod kierownictwem pani Joanny Dybaś, który wykonał patriotyczne pieśni.

Fotorelacja z uroczystości

I. Dybaś, J. Dybaś, E. Rutyna