Slider

W piątek 26 kwietnia, po czterech latach wyczerpującej nauki, swoją „przygodę” z naszą szkołą zakończyli uczniowie klas czwartych technikum. Uroczystość pożegnania rozpoczęła Msza św. w kościele oo. Franciszkanów, po której abiturienci spotkali się w sali gimnastycznej z dyrektorem Grzegorzem Ziębą, gronem pedagogicznym, zaproszonymi rodzicami oraz kolegami z młodszych klas.

Uroczystość rozpoczął pan dyrektor, którego przemówienie było pełne refleksji i życzeń dla tegorocznych absolwentów. Tradycyjnie też uhonorował wyróżniających się uczniów: zdobywców wysokich średnich, najlepszych sportowców, Honorowych Dawców Krwi. Wręczył także listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów.

Podczas akademii również absolwenci dziękowali wychowawcom i nauczycielom za trud i zaangażowanie włożone w wychowanie i przekazywanie wiedzy.

O artystyczną część uroczystości zatroszczyli się uczniowie klas trzecich, którzy pod opieką pań : Agnieszki Pec, Joanny Dybaś i Jadwigi Świątek przygotowali uroczyste, ale i wesołe, pożegnanie starszych kolegów.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów na maturze oraz w dalszym życiu.