Shadow
Slider

Już po raz dwunasty Zespół Szkół Technicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych i Spożywczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego zorganizowali dla tegorocznych gimnazjalistów i ósmoklasistów Jasielski Piknik Zawodowy. Oprócz młodzieży i ich nauczycieli, na imprezę przybyli też oficjalni goście: Wicestarosta Jasielski – Stanisław Pankiewicz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Papciak.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle oddał do dyspozycji absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych pracownię elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej, pracownie urządzeń techniki komputerowej, pracownię sieci komputerowych i e-sportu, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznych CNC, pracownię pojazdów samochodowych oraz pracownię językową.

Nowością w ofercie szkoły jest pracownia komputerowego wspomagania wytwarzania CAD oraz pracownia elektryczna wyposażona w elementy inteligentnego domu KNX. Wymienione pracownie są wykorzystywane przez uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie nabór na nowy kierunek technik programista.

W czasie trwania pikniku uczestnicy mieli możliwość skontrolowania ciśnienia krwi oraz obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy, przygotowanego przez członków koła PCK i Honorowych Dawców Krwi. Swoją ofertę zaprezentowała również zaproszona firma ERKO, która jest producentem wysokiej jakości produktów i rozwiązań dla przemysłu elektrotechnicznego i lotniczego. W ramach pikniku odbył się turniej e-sportowy o puchar dyrektora ZST. Tegoroczna edycja nosiła nazwę Mło-Dzikowy Turniej E-Sportowy 2019 o puchar Dyrektora ZST i wzięły w nim udział drużyny z gimnazjów i szkół podstawowych z całego powiatu.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole pozwoliła wielu odwiedzającym podjąć decyzję dotyczącą kierunku dalszego kształcenia i rozwoju swoich zainteresowań technicznych.