Slider

W dniu 1.04.2019 r. gościliśmy w naszej Szkole J.E. ks. Biskupa Jana Wątrobę - ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

Ks. Biskup odwiedził naszą szkołę w ramach wizytacji kanonicznej parafii pw. Św. Antoniego w Jaśle. Biskup Jan spotkał się najpierw z uczniami, a następnie z pracownikami szkoły.

Zespół muzyczny, nawiązującą do postaci Św. Jana Pawła II „Barką”, powitał wchodzących na salę Gości.

W imieniu całej wspólnoty szkolnej ks. Biskupa przywitał pan dyrektor Grzegorz Zięba.

Następnie uczniowie zaprezentowali historię szkoły oraz najważniejsze wydarzenia i podejmowane inicjatywy.

Poprosili również ks. Biskupa o słowo umocnienia i pasterskie błogosławieństwo dla nauczycieli, wychowawców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

Ks. Biskup zwracając się do zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów i nauczycieli, nawiązał do zaprezentowanego programu.  Zwrócił uwagę na konieczność troski o rozwój własny. Zachęcał obecnych, by często sięgali do nauczania Św. Jana Pawła II, aby nie bali się od siebie wymagać, by umieli „bardziej być niż więcej mieć”.

W wystąpieniu do nauczycieli, Biskup Jan wyraził słowa wdzięczności za trud, jaki pedagodzy wkładają w dzieło wychowania i kształtowania młodych charakterów.

Na zakończenie swojej wizyty, ks. Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa oraz złożył życzenia z racji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.